Język
Wyświetlenia
680
pl.news 2 2

Szkoła przyszłości: przedszkole z obowiązkową łaciną

Mission Dolores Academy w San Francisco to szkoła przyszłości, w której uczą się dzieci o korzeniach angielskich, hiszpańskich, tagalskich i erytrejskich. W łacinie znajdą wspólny mianownik i język, w którym żadne z nich nie będzie miało przewagi, jeśli chodzi o same zdolności językowe. W związku z tym łacina będzie obowiązkowa od przedszkola do ósmej klasy.

Program uruchomiono w tym roku szkolnym. Badania wykazały, że nauka łaciny wyraźnie wpływa na rozwój słownictwa uczniów i poprawia wyniki w czytaniu ze zrozumieniem. Ma też korzystny wpływ na osiągnięcia w naukach ścisłych.

Łaciny naucza się na trzech poziomach, zawsze w dwóch sesjach w tygodniu. W przedszkolu, pierwszej i drugiej klasie po 20 minut, do piątej klasy po 30-40 minut, a później po godzinie.

Grafika: Mission Dolores Academy, © Samantha Alfonso, #newsDnehfsbryk
Łacina to język Kościoła, który jednoczył Katolików na całym Świecie. Dopóki była Msza św. po łacinie Kościół Katolicki był TWIERDZĄ NIE DO ZDOBYCIA.