Wika
Mga Click
126
fil.news

Gumagalang Baklang Arsobispo sa Vatican

Inilathala ng Il Messaggero noong Linggo ang isang artikulo tungkol sa hindi pinangalanang prelado sa Vatican, na nabibilang sa isang "importanteng hanay ng relihiyon", ngunit hindi nito makontrol "ang kanyang pagnanasa sa harap ng mga binatang lalaki". Kalaunan ay kinilala ng Il Messaggero ang prelado bilang arsobispo.

Ayon sa Il Messaggero ang arsobispo ay umaalis sa kanyang apartment tuwing hapon at gumagala sa Porta Sant'Anna, ang pangunahing pasukan sa Vatican, upang malapitan ang mga lalaking turista o kahit mga Italyanong sundalo, na nagbabantay sa pasukan.

Nakasulat sa Messaggero na ang arsobispo "ay nagdudulot ng malaking kahihiyan sa Papa", na nalaman na ang tungkol dito ilang buwan na ang nakakalipas, ngunit tila pinili ang saloobing "huwag manghusga" tungkol sa mga homosekswal.

Konti lang ang arsobispo sa Roman Curia na nabibilang sa hanay ng relihiyon.

picture: © Jeffrey Bruno, aleteia, CC BY-SA , #newsGeprhihkhf

Magsulat ng komento