Język
Wyświetlenia
843
ewaboryk 2 2

W Klubie Ronina o rewolucji w Kościele i akcji Polonia Semper Fidelis

Screen: Blogpress.pl

Trwająca w Kościele rewolucja była jednym z tematów poniedziałkowego spotkania Klubu Ronina. W debacie z udziałem ojca Mariusza Bigiela SJ oraz Tomasza Terlikowskiego uczestniczył także Krystian Kratiuk, redaktor naczelny portalu PCh24.pl.

Dyskusję już na początku rozgrzało przywołanie bulwersujących faktów z ostatnich tygodni: między innymi wypowiedzi przedstawicieli duchowieństwa aprobujących związki homoseksualne, informacji o spodziewanej rewizji zapisów encykliki „Humanae Vitae” czy też zapowiedzi (na szczęście, wciąż jednostkowych) odejścia od norm ogólnych, spójnego nauczania Kościoła w kierunku indywidualnego „rozeznawania” przez wiernych.

Czy to element programu pontyfikatu obecnego papieża i rewolucji duszpasterskiej? A może to tylko „wypadek przy pracy” i skutek zgody na decentralizację Kościoła? – zastanawiał się prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.

Ojciec Mariusz Bigiel, powołując się na pisma świętego Ignacego z Loyoli przypomniał, iż pojęcie rozeznawania dotyczy sytuacji, gdy coś nie jest wiernym jasno zakazane bądź nakazane. Chodzi zatem o wybór pomiędzy czymś dobrym a lepszym. Nie można zatem rozeznawać czy zabijać, czy nie zabijać bądź cudzołożyć czy nie cudzołożyć, bądź też: pójść w niedzielę na Mszę albo wybrać inną formę kultu. Nie można rozeznawać: grzeszyć-nie grzeszyć, bowiem wybór w takiej sytuacji jest jednoznaczny.

Duchowny powiedział także, iż wspomniany wcześniej w dyskusji kardynał Marx już od trzech lat mówi o akceptacji dla związków homoseksualnych i nie jest to nowością. – Dobra nowina jest taka, że dekret 34. Kongregacji Towarzystwa Jezusowego numer 366 mówi, iż zadaniem nas, jezuitów jest wdrażać pierwotny plan Boga, który mówi o tym, że Bóg zaplanował pełnię szczęścia w związkach pomiędzy kobietami i mężczyznami – mówił ojciec Bigiel.

Redaktor Krystian Kratiuk zwrócił uwagę, iż rewolucyjne, sprzeczne z doktryną Kościoła pomysły – na przykład dotyczące aprobaty dla relacji jednopłciowych bądź udzielania Komunii świętej rozwodnikom w nowych związkach – w trakcie poprzednich pontyfikatów były piętnowane przez papieży. Dzisiaj natomiast spotykają się z przychylnością. – Przynajmniej w jakiejś części zmiana paradygmatu, o jakiej mówił przecież wprost sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, odbywa się – mówił redaktor PCh24.pl.

Tomasz Terlikowski wyjaśnił słuchaczom kwestię zawartych w adhortacji „Amoris Laetitia” niejednoznacznych zapisów, wielokrotnie interpretowanych – za aprobatą Franciszka – w sposób rzekomo otwierający drogę do udzielania Komunii świętej cudzołożnikom. Po publikacji prywatnego listu papieża do biskupów argentyńskich oraz włączeniu tej korespondencji do oficjalnego spisu dokumentów Acta Apostolicae Sedis z adnotacją, że stała się częścią Magisterium, taka wykładnia miałaby obowiązywać w sumieniu wszystkich katolików.

Są kanony prawa kanonicznego, które obalają te tezy, a w przypadku wątpliwości się nie działa – ripostował jezuita. – Kanon 199 mówi, że cokolwiek byłoby wbrew prawu Bożemu, nigdy nie będzie obowiązywało. Kanon 1 060 mówi, że małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. Te oraz wiele innych kanonów nie pozwalają przyjąć tego typu interpretacji – mówił duchowny. Ojciec Bigiel zwrócił też uwagę na potwierdzoną w encyklice Veritatis splendor zasadę niesprzeczności.

Świeccy uczestnicy dyskusji uświadamiali zebranym ogrom chaosu, jaki zapanował w Kościele wskutek dużej liczby „incydentów” z udziałem duchownych, wprost godzących w moralne nauczanie Kościoła.

Pragnę państwa poinformować, bo nie można się tego dowiedzieć za pośrednictwem mediów katolickich, że powstała inicjatywa katolików świeckich Polonia Semper Fidelis – zachęcał Krystian Kratiuk do włączenia się w akcję zachęcania polskich biskupów, by wbrew rozmaitym naciskom potwierdzili niezmienne nauczanie Kościoła w kwestii moralności małżeńskiej oraz dyscypliny sakramentalnej.

Ojciec Mariusz Bigiel apelował natomiast by wierni – zarówno duchowni, jak i świeccy – powrócili do zobowiązań podjętych przez nasz naród w ramach ślubów jasnogórskich, w tym także przyrzeczenia: „Bronić będziemy nierozerwalności małżeństwa!”.

Źródło: blogpress.pl

RoM

Dołącz do inicjatywy Polonia Semper Fidelis! Zachęć do tego swych bliskich!

Read more: www.pch24.pl/w-klubie-ronina…

Napisz komentarz
bliźniak
Kościół ŚWIĘTY to nie sama hierarchia, oni mają nam służyć. My na mocy chrztu i sakramentów ŚWIĘTYCH mamy obowiązek, przeciwstawiać się wszelkim formą modernizmu,bałwochwalstwa,herezji, ijakiej kolwiek próbie przystosowania Boga do człowieka. Bądź DEFENSOR FIDEI!!!