Język

W Klubie Ronina o rewolucji w Kościele i akcji Polonia Semper Fidelis

Screen: Blogpress.pl Trwająca w Kościele rewolucja była jednym z tematów poniedziałkowego spotkania Klubu Ronina. W debacie z udziałem ojca Mariusza Bigiela SJ oraz Tomasza Terlikowskiego uczestniczy…
Napisz komentarz
bliźniak
Kościół ŚWIĘTY to nie sama hierarchia, oni mają nam służyć. My na mocy chrztu i sakramentów ŚWIĘTYCH mamy obowiązek, przeciwstawiać się wszelkim formą modernizmu,bałwochwalstwa,herezji, ijakiej kolwiek próbie przystosowania Boga do człowieka. Bądź DEFENSOR FIDEI!!!