Clicks2.5K
ŚW.FILOMENA
11

POLSKA ZAWSZE WIERNA: PROSZĘ DOŁĄCZ DO TYSIĘCY POLEK I POLAKÓW I PODPISZ PETYCJĘ DO EPISKOPATU ❗❗❗

Stańmy w obronie małżeństwa. Niech Polska pozostanie wierna Chrystusowi!

Oczekując na interpretację adhortacji apostolskiej Amoris Laetita przez Episkopat Polski, wierni świeccy postanowili zwrócić się z prośbą do swych Pasterzy, by ci, wbrew zakusom liberalnych środowisk, potwierdzili tradycyjne nauczanie Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa.


Polonia Semper Fidelis zorganizowana została przez Instytut Im. Księdza Piotra Skargi. Zebrane głosy poparcia trafią na ręce abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

JE Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Czcigodny Księże Arcybiskupie


Jako wierny świecki zatroskany o los katolickich małżeństw i rodzin w naszej Ojczyźnie, zwracam się do Księdza Arcybiskupa z gorącą prośbą o potwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa, jak i niedopuszczania do sakramentu ołtarza osób żyjących w tak zwanych związkach niesakramentalnych.

Po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia pojawiły się niepokojące interpretacje – w szczególności ze strony episkopatu niemieckiego – nagłaśniane przez media i chętnie podchwytywane przez niektóre grupy katolików, jakoby nauczanie Kościoła w wyżej wymienionych kwestiach uległo zmianie.

Niestety, rozpowszechnianie tego typu opinii przyczynia się do coraz większego zamętu w duszach wielu wiernych, którzy pomimo presji rewolucji obyczajowej i relatywizacji zasad moralnych starają się nadal wytrwać w wierności nauce Chrystusa o małżeństwie.

W tej wyjątkowo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się chrześcijańskie małżeństwa i rodziny, brak oficjalnego dokumentu wyraźnie potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Kościoła we wspomnianych kwestiach, wyrażone między innymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II w adhortacji Familiaris Consortio, przyczynia się do rosnącej liczby zwątpień i odstępstw od wielowiekowej nauki i praktyki w odniesieniu do sakramentu małżeństwa i Eucharystii.

Mając w pamięci zdecydowane stanowisko polskich biskupów, którzy podczas synodów poświęconych rodzinie odważnie stanęli w obronie nauczania Kościoła i duchowego dziedzictwa Papieża Polaka, z miłością i ufnością oczekuję potwierdzenia tegoż nauczania przez Konferencję Episkopatu Polski.
W Bogu oddany

PODPISZ PETYCJĘ: poloniasemperfidelis.pl
Vittorio,Andreas likes this.