Clicks45
lt.news

Pataikūnas Pranciškus siekia, jog vyskupai „savęs neapsuptų pataikūnais“

Rugsėjo 12-ąją Popiežius Pranciškus Vatikane kalbėjosi su neseniai įšventintais vyskupais.

Jis dvasininkams pakartojo savo įprastinius ir madingus terminus, kaip „švelnumas“, „artumas žmonėms“, „savireferencija“, „sunkus darbas“, artumas „vargingiesiems“ ar noras bei pasiruošimas „pagailėti ir raudoti“.

Nepriklausomai nuo tokių gražių žodžių, kaip „švelnumas“, Pranciškus pats yra puikiai žinomas dėl savo brutalaus valdymo principų. Jis neturi gailesčio katalikams, kurie vis dar tiki Dievu, tačiau popas siekia patenkinti įtakinguosius oligarchų žiniasklaidos žurnalistus.

Tuomet Romos vyskupas paragino naujuosius vyskupus būti vyrais, kurie žino kaip klausyti dalykų, kurių jie nemėgsta, bei įspėjo dvasininkus neapsupti savęs su „pataikūnais“.

Šioje vietoje taip pat matomas ryškus kontrastas atsižvelgiant į Pranciškaus asmeninį elgesį: Jis greitai supyksta, kai šiam prieštaraujama, ir iš Vatikano pašalina visus, kurie nėra padlaižiai turtuoliai dvariškiai, teisėjai ar pataikūnai.

Geriausias Pranciškaus pokštas buvo paliktas kalbos pabaigai: „Kunigas yra artimiausias vyskupo kaimynas“, - teigė jis. Be to: „Priimkite juos ir padėkokite jiems mano vardu“.

#newsQxosjdugny