Jazyk

Co bylo černé, je nyní bílé. František mění katechismus ohledně trestu smrti

www.tedeum.cz/…/co-bylo-cerne-j… PŘÍSPĚVKY OD HODIE 3.8.2018 Mýlila se Církev v důležité otázce, která je doslova záležitostí života a smrti? Je papež svého druhu „prorokem“ na způsob mormonského …
Napsat komentář
mike084
katechizmy vyjadrovali prípustnosť trestu smrti čiže ten kto tvrdil iné použijem vaše vyjadrenie bol zatvrdlivec a teraz ten kto nezmenil Vieru tak je zrazu on? absolútne nezmyselný konštrukt
mike084
všetci Pápeži ktorý záväzne podporili náuku o možnosti trestať smrťou tak tí všetci sa vlastne mýlili ale to znamená strašné zistenie Cirkev viazala veriť bludu čiže nikdy nebola neomylná vodkyňa na ceste spásy uvedomujete si že iné vyústenie nie je možné?

a nebude to troška ináč? to je rečnícka ono Pápež koná proti KKC z roku 1992 naposledy aha aha
ceskoslo se to líbí. 
mike084
mal na výber mohol sa zachovať ako spoluodsúdenec a neuznať oprávnenosť trestu smrti za činy ktoré spáchal obidaja boli rovnako SPRAVODLIVO odsúdení a však dobre tí ktorý šli proti Katechizmu Tridentského Koncilu alebo spiragovmu sa akého hriechu dopúšťali ha? takúto zjavnú slabinu to má a aj ten z roku 1992 ho nakoniec nezavrhoval takže chabé strašenie
ceskoslo
Trest smrti za zločiny minulé jest ne j lepší ochranou před zloliny budoucími. Smutná statistika nás o tom poučuje, že v zemích, kde byl trest smrti odstraněn, prosté i loupežné vraždy úžasně se rozmnožily, tak že rozvážnější lidé i na opětné zavedení trestů hrdelních pomýšleli. A v zemích, kde t. zv. „lidumilovó" o odstranění trestu smrti se zasazovali, do- stalo se jim sarkastické odpovědi: „… Více
adrianicm
Sv. Otec František, čo vy nato? František odpovedá: Nech tí zatvrdilci majú čo chcú. Ale nech vedia, že keď budú konať proti KKC dopustia sa ťažkého hriechu. A potom bude bububuuuuuu, nono, bude kucapaca.
menhir se to líbí. 
ceskoslo
Papežové o trestu smrti
Prvním papežem, který se zabývá trestem smrti a jeho použitím, je Inocenc I. v roce 405, který v odpovědi biskupovi z Toulouse opakuje tradiční větu sv. Pavla o tom, že civilní autorita má božské právo trestat zločince. Papež potvrzuje, že uvalení trestu smrti je legitimní, pokud jej autorizovala veřejná státní autorita, která má k tomu od Boha právo (srov. Řím 13, 1-4). … Více
ceskoslo
Pochybné lidumilství opírá se o některé, ovšem klamné důvody, kterými chce nás přesvědčiti, že jest nutno nebo alespoň záhodno odstraniti trest smrti. Důvody jejich jsou asi následující: … Účelem každého trestu jest polepšení provinilcovo, toto vak při trestu smrti jest nemožné a trest smrti jest bezúčelný; proto budiž trest smrti odstraněn a jiným, účelnějším trestem nahrazen. – Tento důvod … Více
adrianicm
mike084 pred 17 minútami

no Gestas NEUZNAL a ešte sa Rúhal mal na výber zatvrdiť sa ako Gestas.

A Dismas mal na výber, hoci zjavne prejavil ľútosť?
menhir se to líbí. 
mike084
a žiadne čo bolo bolo dogmatický evolucionizmus je heréza
ceskoslo se to líbí. 
ceskoslo
„Není proti přikázání Božímu „nezabiješ“, když reprezentanti státní autority uvalí na zločince trest smrti.“
(sv. Augustin/ o Boží obci)
„A proto, je-li nějaký člověk nebezpečný společnosti a kazí ji nějakým hříchem, je chvalitebné a prospěšné zabít, aby se zachovalo společné dobro.“
(Tomáš Akvinský / Summa Theologiae)
Papež potvrzuje, že uvalení trestu smrti je legitimní, pokud jej autorizovala… Více
Zedad se to líbí. 
mike084
no Gestas NEUZNAL a ešte sa Rúhal mal na výber zatvrdiť sa ako Gestas
mike084
Americký guvernér odporuje papeži Františkovi ve věci trestu smrti

Guvernér státu Nebrasca Pete Rickeets odporuje Františkovi ve věci trestu smrti:

Při vší úctě k papeži trest smrti vyjadřuje vůli lidu a zůstane nadále zákonem ve státě Nebrasca. Je to významný nástroj k ochraně veřejné bezpečnosti. Stát bude nadále provádět řádné soudní rozsudky. Obyvatelé Nebrasky jsou věrní víře v církev a v … Více
mike084
uznal sám že trest smrti je ADEKVÁTNY k ich zločinom
adrianicm
Prečo chcete silou mocou trest smrti. Veď aj Dismas robil pokánie. Prečo teda smrť?
mike084
áno a? Ježiš predtým potvrdil morálnosť inštitútu ako takého čož urobil nakoniec aj Dismas čiže lotor po pravici Dismas to povedal presne to že Ježiš trpí nespravodlivo neznamená že z nás to robí chúdence čo neznášajú trest smrti SPRAVODLIVO svätý Dismas tak
adrianicm
Pilat sám uznal, že Ježiš je bez viny, nie?
mike084
netrepte nezmysly jasne potvrdil autoritu ktorú On Sám dal
adrianicm
A čo mal P. Ježiš urobiť, zabiť pilata?
mike084
ako by mohol mať autoritu keby bol trest smrti sám v sebe zlý veď to je nezmysel Boh by potvrdil Z L O? jedine že je sám v sebe morálny a to nevylučuje že sa dá zneužiť takže Pápež zmenil jedine Katechizmus Katolíka viaže to povedať a po druhé zmenu ignorovať
adrianicm
Autoritu má, ale to nezn., že trest smrti je o.k.
mike084
viete ono kontext je ten že židia majú väčsiu vinu ako Pilát nie to že nemá mandát na rozsudky smrti
ceskoslo
„Avšak o vás apoštol pravil, že ne bezdůvodně třímáte meč a jste Božími služebníky vyměřujícími trest těm, kteří konají zlo.... Nezbývá-li nic jiného, co by zadrželo zlobu zlovolníků, poslední nutnost vede k tomu, aby tito byli pozbaveni života.“
(Sv. Augustin/list prokonzulovi Apringiovi)
mike084
z toho vyplýva že má autoritu aj keď ju teraz práve chce zneužiť
adrianicm
Povedal Pán Ježiš pilatovi, ....a preto ten kto ma tebe vydal ma väčší hriech. Z toho vyplýva, že P. Ježiš s tým zjavne nesúhlasil.
mike084
On to nepriamo povedal svetskej moci zastúpenej v osobe piláta dokonca lotor po pravici uznal adekvátnosť trestu že je primeraný
mike084
ale ale ale povedal mu že nemá moc dať ukrižovať? NEPOVEDAL Kristus je aj Dokonalý Č L O V E K
ceskoslo
Opravdu máš pocit, že Duch svatý si může odporovat????
adrianicm
Ako to vieš? On má moc nad životom aj smrťou, to je pravda. Ale to priamo nepovedal pilatovi, že súhlasí s trestom smrti. Nedal pilatovi žiadny mandát, aby ho mohol popraviť, len konštatoval, že mu to Boh z jeho vôle dovolí.
mike084
a treba viac? sám potvrdil dokonca POHANOVI že má autoritu vynášať rozsudky smrti a rovno od Svätej Trojice
mike084
nemal by si nado mnou nijakú moc KEBY TI NEBOLO DANÉ ZHORA
mike084
aké čo bolo bolo Boh sa NEMENÍ zaviedol trest smrti v SZ a potvrdil v NZ On ho už zaviedol to je zlr položená otázka Trojediný Boh to už urobil
adrianicm
Čo bolo, bolo. Aká manipulácia. Nespochybnujte to čo pápež vložil do KC. Pápež si tú otázku zaiste položil a aj odpovedal na volanie Ducha Svätého. Znovu sa pýtam, zaviedol by Ježiš trest smrti, áno či nie?
mike084
warez včera

Pápež František upravil Katechizmus: Trest smrti je neprípustný

Fraňo Spirago - Katolícky ľudový katechizmus, diel 2. strana 581: rok vydania: 1907 - Trnava.

Aj vrchnosť je oprávnená smťou trestať zločincov; a vojaci smú vo vojne poranť alebo zabiť nepriateľov. Vrchnosť, nakoľko je námestnica Božia, má i právo mečom trestať zločincov... (Rim 13,4) ... Samo sebou rozumie sa, že … Více
mike084
On už ale áno povedal či už osobne alebo cez Cirkev takže toto vieme netreba takto sugestívne manipulovať a dokonca to povedal pred cca. piatimi tisíckami rokov a potvrdil pred +- dvoma tisíckami On o ňom nie že rozhoduje to je latka nízko On dal autoritu a SÁM HO ZAVIEDOL
ceskoslo se to líbí. 
adrianicm
Čoby urobil Ježiš Kristus, keby on mohol rozhodnúť o treste smrti. Povedal by áno alebo nie? Čo myslíte? mike084, apredsasatoci, henta, českoslo,....
mike084
www.lumendelumine.cz/index.php

Americký guvernér odporuje papeži Františkovi ve věci trestu smrti

Guvernér státu Nebrasca Pete Rickeets odporuje Františkovi ve věci trestu smrti:

Při vší úctě k papeži trest smrti vyjadřuje vůli lidu a zůstane nadále zákonem ve státě Nebrasca. Je to významný nástroj k ochraně veřejné bezpečnosti. Stát bude nadále provádět řádné soudní rozsudky. Obyvatelé … Více
ceskoslo se to líbí. 
mike084
človek má ontologickú dôstojnosť a to buď tú že je proste stvorený Bohom alebo aj tú že má Krst a to neruší ani trest smrti čo nemali Teológiu? asi mali len marxisticko-modernistické krúžky tam kde on študoval
apredsasatoci
klin sa klinom vybija. nema to tak sice byt, ale ked to pomaha, preco to nepouzit?
na hrube vrece hruba zaplata.
Zedad
Papež má pravdu v tom, že člověk nikdy neztrácí svou důstojnost, a přesto jsme za odklon od Hospodina od počátku věků trestáni. My teď Bohu ukážeme, že to tak nemá být.
apredsasatoci
adrianicm apredsasatoci odkazuje slobodomurarovi bergogliovi toto: posledny sud nechajme na Krista.
pytam sa bergoglia: aj ty bezne vrazis kudlu do ludskej obeti, ked mas zraz so svojimi kamosmi, alebo sa len pozeras?
henta se to líbí. 
adrianicm
apredsasatoci pred 4 hodinami

hadam nebudeme Jezisa Krista zrovnavat v bergoglom. hadam nebudeme zrovnavat Jezisa Krista s diablom!!! STROM POZNAS PODLA OVOCIA

Pápež František, apredsasatoci odkazuje toto: Neprajem ti peklo, áno môžem ta zbaviť horšieho ako je trest smrti, totiž samotného pekla. Čo ty nato?
a niekto to má urobiť,kedže je to predpovedané..
snakee
změnou konsekrační formule nebude platná mše
keď siahne na Katechizmus a robí úpravy,myslíte , že nemôže prísť i k pozmeneniu slov pri premieňaní Eucharistie? alebo sa pýtam,čo bude ďalšie..
apredsasatoci se to líbí. 
apredsasatoci
Peter(skala) fanda farizejov sa stavia proti farizejom? to je take farizejske.
apredsasatoci
hadam nebudeme Jezisa Krista zrovnavat v bergoglom. hadam nebudeme zrovnavat Jezisa Krista s diablom!!! STROM POZNAS PODLA OVOCIA. stale to sem pisem. stale nerozumiete.