Clicks1.3K

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług

JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są niezbędni do utrzymania Mojego Kościoła silnym w czasach, które nadchodzą.

PROSZĘ, PRZEKAŻ APEL O CZUWANIE RÓŻAŃCOWE - KAPŁANOM,
WSPÓLNOTOM ZAKONNYM, SWOJEJ RODZINIE I ZNAJOMYM.


Z soboty na niedzielę, tj. z 10/11. 08. 2019 r.
o północy, kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części Różańca Św. Oprócz stałych intencji: o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty
- będziemy modlić się też w intencji podanej przez Pana Jezusa: aby kapłani rozpoznali czas schizmy, pozostali niezłomni i wierni Świętemu Słowu Bożemu oraz o zjednoczenie się Jego wyświęconych sług.

Modlitwę można podjąć w dowolnym dniu tygodnia, jeśli jednak chcesz modlić się we wspólnocie, możesz dołączyć do nas w każdą sobotę o północy. Łączymy się wtedy duchowo. Więcej szczegółów na temat orędzi Jezusa, Maryi i samego czuwania znajdziesz poniżej:

JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług

Matka Zbawienia: Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostała silna armia kapłanów Mojego Syna, którzy nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie nastąpią

JEZUS: Proszę was tylko o jedno, abyście zachowali czujność i modlili się za wszystkich Moich kapłanów

JEZUS: Liczę na rozpowszechnianie Mojego Słowa przez wszystkich Moich wyznawców

MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO

NOCNE RÓŻAŃCOWE CZUWANIA MODLITEWNE - AKCJA OGÓLNOŚWIATOWA

PRAYER VIGIL VIDEO INVITATIONS

NA ŻYWO: KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI

PLAN COTYGODNIOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH, NOCNYCH CZUWAŃ MODLITEWNYCH

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

"Im więcej z nas zaangażuje się w udostępnianie i modlitwę, tym większą będzie wylana Łaska"
" Im więcej z nas zaangażuje się w udostępnianie i modlitwę, tym większą będzie wylana Łaska..."
PROSZĘ, PRZEKAŻ APEL O CZUWANIE RÓŻAŃCOWE - KAPŁANOM,
WSPÓLNOTOM ZAKONNYM, SWOJEJ RODZINIE I ZNAJOMYM.
ŚW.FILOMENA likes this.