Clicks80
fil.news

Obispo Naglunsad ng Krusada Para sa Pagtanggap ng Komunyon sa Kamay

Ginamit ni Obispo Gabriel Bernardo Barba (53) ng Gregorio de Laferrere, Argentina ang kanyang homiliya sa Katawan ni Kristo noong ika-17 ng Hunyo, upang ihayag ang pagtanggap ng Komunyon sa kamay, isang kontrobersyal na pagbabago na hindi ginagawa sa kanilang diyosesis. Pinawalang saysay ni Barba ang katotohanan, na ang pagtanggap ng Komunyon sa kamay ay paglapastangan dahil sa mga lumilipad na alikabok. Sa halip, nakikita niya ang paglapastangan sa katawan ni Kristo sa prostitusyon o kahirapan at ipinahiwatig na ang mga tapat ay walang pakialam sa kanila, dahil sila ay "hindi amoy insenso".

Hinamak ni Barba ang normal na pagtanggap ng komunyon, "Ang pagtanggap ng komunyon sa kamay para sa akin ay mas makahulugan at mas mature na kilos kaysa pagtanggap sa bibig". Tinawag ito ni Francisco La Cigüeña de la Torre sa kanyang blog na isang "hangal na argumento".

Sa mga bansa kung saan ang pagtanggap ng Komunyon sa kamay ay ipinakilala, ang paglapastangan ay lubhang tumaas at ang paggalang sa Eukaristiya ay malaki ang ibinaba.

picture: Gabriel Bernardo Barba, Wikipedia, #newsXrnqnrcmhp