Clicks94
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób człowiek może współpracować z Opatrznością Bożą?

56. W jaki sposób człowiek może współpracować z Opatrznością Bożą?

Bóg daje człowiekowi możliwość i żąda od niego, respektując jego wolność, aby przez swoje działania, przez swoje modlitwy, także przez swoje cierpienia współpracował z Nim w realizacji Jego zamysłu, pobudzając w sobie „chcenie i działanie zgodnie z Jego wolą" (Flp 2,13).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf