Clicks22
lv.news

Francisks neuztic Kristus maizes dalīšanas spējām

"Maizes pavairošanas evaņģēlijs (Lūkas 9,16) „nerunā par pavairošanu kā tādu,” pāvests Francisks savā 23. jūnija Corpus Christi homīlijā teica.

Saskaņā ar Franciska teikto, viņš uzsver nevis dalīšanu, bet vārdus „pauze”, „dot” un „izplatīt” un līdz ar to „dalīšanas darbību”, lai gan šis jēdziens nekad nav minēts.

Francisks turpināja sludināt, ka Kristus „nesadalīja piecas maizes piecos tūkstošos, lai paziņotu: “Lūk! Izplatiet to!” ”Drīzāk tās ir piecas maizes, kas nekad nebeidzas," Francisks ierosina.

Tomēr fakts, ka divpadsmit grozu no šķeltiem gabaliem palika pāri (Lūka 9,17) nozīmē, ka tur bija skaitliska palielināšanās. Tik daudz atlikumu nevar izskaidrot ar apgalvojumu, ka piecas maizes "nekad nebeidzas."

#newsPlqvynackc