Język
12 649

Duchowa kradzież

Z ks. Tomaszem Owczarkiem, egzorcystą, kapłanem archidiecezji łódzkiej, rozmawia Mariusz Kamieniecki Często już samo słowo „egzorcysta” budzi wśród ludzi strach, niepokój. Czy słusznie? – Nie należy …
Napisz komentarz
-A czy dzieci mogą być obciążone skutkami grzechów swoich przodków czy też przekleństw?

Nie chodzi tu może o sam grzech, ale tak jak już wspomniałem, osobowe zło, które miało dostęp do ojca czy dziadka na bazie więzów krwi, więzi duchowych, ma również dostęp do syna, córki czy wnuka, wnuczki.

W tym sensie możemy mówić o więzach nie grzechu, ale zła, które oddziałuje na następne pokolenia w …
Więcej
-Czy dzieci ze związków niesakramentalnych są bardziej narażone na działanie złego ducha?

Tak. Niedostatki duchowe rodzica sprawiają, że w zasadzie nie może on bronić swego dziecka. Tym samym zły duch, który ma dostęp do rodziców, ma także ułatwiony dostęp do dziecka.

Można zatem powiedzieć, że takie dziecko jest niejako skazane na zło przez własnych rodziców.

Tacy rodzice w swoim sercu …
Więcej
Engel44
Dzieki Olo13jcb
Wazne slowa:"Szatan boi się świętych rodziców. Rodzina ma możliwość i obowiązek stworzenia dziecku odpowiednich warunków duchowych, istotnych w procesie wychowania. Wtedy dziecko może być w sposób odpowiednio uporządkowany kształtowane i wychowywane, a to już samo w sobie stanowi obronę przed złem.
-Jakie znaczenie w walce ze złem mają sakramenty święte?

– Niezwykle ważne jest to, żeby Chrystus mógł mieć dostęp do dziecka, i to jak najprędzej. Wszystko po to, żeby Bóg mógł je wychowywać, mógł w tym dziecku działać, mógł je bronić i nieustannie ubogacać łaskami.

Wówczas dziecko jest chronione, a zło nie ma do niego takiego dostępu.

Po chrzcie św. dziecko staje się świątynią, w której mies…
Więcej
-Jak oswajanie dzieci z pewnym stylem ubierania się, życia, jakie promują niektóre bajki, może wpłynąć na ich dorosłe życie?

– Cała technika przekazywania dziecku nie zawsze właściwych wzorców, która ma wpływ na proces wychowania, może sprawić, że pewne od dziecka wpajane zasady, schematy, mody, znaki czy przedmioty będą obecne także w jego dorosłym życiu.

To powoduje, że zło, które zyskało …
Więcej
-Jak na dzieci wpływa wszechobecne szczególnie w bajkach, czy zabawkach epatowanie brzydotą?

– Jest to pewien sposób oswajania dziecka z wizerunkami brzydoty, pozbawionymi estetyki.

Trzeba też uświadomić sobie, że zło jest brzydotą moralną.

Stąd znaki mają oswajać, a potem poprzez znak, figurę, rysunek, obraz czy słowo oddziaływać na dziecko.


Zły duch może wiązać się z rzeczami materialnymi … Więcej
-Zło uderza w dzieci często pod postacią pseudo dobra, czyli np. zabawek, które mają w podtekście przesłanie okultystyczne.

– Trzeba pamiętać, że jeżeli będzie to zabawka przekazywana przez obraz czy treść czytaną lub słuchaną, to w tej sytuacji zawsze mamy do czynienia z pewnym znakiem, którym w zależności od sytuacji będzie przedmiot, obraz czy słowo.

I tak np. zabawka przy inicjowaniu przyn…
Więcej
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Hello Kitty a satanizm.
-Kto dziś jest szczególnie atakowany przez złego ducha?

– Zły duch uderza w miłość małżeńską i rodzinną.

Patrząc na jego taktykę działania, można powiedzieć, że jeżeli tylko może, uderza w dziecko od momentu poczęcia. Cały problem aborcji wydaje się wyrastać z tej nienawiści zła, które doskonale wie, że dziecko od strony emocjonalnej, psychofizycznej jest słabe, bezbronne i właściwie zdane … Więcej
-Ignorowanie zła wystarcza, żeby uniknąć z nim kontaktu?

– To, że człowiek usiłuje zignorować tę rzeczywistość, nie znaczy, że ona nie istnieje i nie działa.-
-Wielu ludzi nie wierzy w opętanie przez złego ducha i egzorcyzmy, zachowując się tak, jakby zło i piekło nie istniało.

– Wynika to z problemów wiary w ogóle, wiary w Boga Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, co wypowiadamy w Credo.

Jest to odniesienie do rzeczywistości duchowej, do świata duchów. Ten świat duchów to Bóg i aniołowie, jak i ci aniołowie, którzy … Więcej
-Często już samo słowo „egzorcysta” budzi wśród ludzi strach, niepokój. Czy słusznie?

– Nie należy się obawiać zarówno słowa „egzorcyzm”, jak i ludzi, którzy pełnią posługę egzorcysty. Są to kapłani wyznaczeni i posłani przez biskupa, wyposażeni w apostolską moc stawania do walki ze złym duchem, w obronie tych, którzy podlegają jego działaniu.

Egzorcysta to ktoś, kto niesie wolność – dar Boży,…
Więcej
-Czyli najskuteczniejszą obroną przed szatanem, szczególnie najmłodszych, jest silna wiara?

– Szatan boi się świętych rodziców.

Rodzina ma możliwość i obowiązek stworzenia dziecku odpowiednich warunków duchowych, istotnych w procesie wychowania.

Wtedy dziecko może być w sposób odpowiednio uporządkowany kształtowane i wychowywane, a to już samo w sobie stanowi obronę przed złem.

Jeżeli …
Więcej