Clicks35
vi.news

Ủy ban Vatican: Không có bằng chứng lịch sử về việc sắc phong nữ phó tế

Ủy ban về nữ phó tế của Vatican đã phát hiện ra rằng không có bằng chứng lịch sử nào cho thấy phụ nữ được phong chức phó tế trong thời giáo phụ, nhà thần học người Đức Peter Hünermann, 90 tuổi, nói với LifeSiteNews.com (ngày 21 tháng 3).

Điều này đã được biết trước khi ủy ban bắt đầu làm việc. Những kết quả này đã được trao cho Francis vào giữa năm 2018.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 3 với katholisch.de, Hünermann đã giải thích việc giữ lại kết quả này là dấu hiệu cho thấy Francis không hài lòng với nó.

Hình ảnh: © S&H Photo, CC BY-ND, #newsXtptcguuzp