Ngôn ngữ
Lượt xem
65
vi.news

SSPX: Sự nổi loạn giữa các tín đồ ở Paris

Ngày 10 tháng 5, Hội Thánh Thánh Pius X (SSPX) đã trục xuất tám linh mục hàng đầu ở một quận ở Pháp vì đã ký kết (link) một tuyên bố (link) #newsWnzjvdytqz (link) phê bình về vị trí của SSPX Liên quan đến việc công nhận kết hôn SSPX của Vatican. Trong số đó có Cha Patrick de la Rocque, cho đến linh mục phụ trách Saint Nicolas du Chardonnet ở Paris, được cho là giáo xứ SSPX lớn nhất.

Chủ nhật tuần trước trước bài giảng thượng phẩm ở quận Pháp, cha Christian Bouchacourt, đã đọc một tuyên bố trong Thánh Nicolas biện minh cho việc này. Trong khi ông nói, 1/3 số người nghe đã tạm thời rời khỏi nhà thờ như một dấu hiệu phản đối, theo contre-info.com. Một tá người khác đã bắt đầu hát tràng hạt phản đối của bên dưới bục giảng, gây ra một cuộc tranh luận nhỏ.

Theo contre-info.com khoảng cách giữa lãnh đạo của SSPX và giáo sĩ Pháp, vốn chủ yếu là thù nghịch với một cuộc không liên quan đến giáo lý với Rome, vẫn còn khá sâu sắc.

Hình ảnh: Saint Nicolas du Chardonnet, © Tales of a Wanderer, Flickr, CC BY-NC , #newsGgozdanzye