Clicks80
tr.news

Francis "Assisi Ruhu"nu Selamladı, Abu Dabi Sapkınlığını "Önemli Bir Adım" Olarak Niteledi

Papa Francis, Madrid’de düzenlenen Uluslararası Barış Konferansı (15-17 Eylül) için yayınladığı mesajında, II. İoannes Paulus'un 1986'da Assisi'deki dinler arası toplantısının büyümeye devam etmesi “sevinç kaynağı” olduğunu söyledi.

Konferansın teması “Sınır tanımayan barış”. 1986'daki Assisi toplantısı büyük bir skandal kaynağıydı. Toplantının bir yerinde bir Buda heykeli sunak üzerine konmuş ve başka bir kilisenin sunağında bir tavuk kurban edilmişti.

Bununla birlikte Francis, elinde hiçbir kanıt olmadan, “Assisi'nin ruhunun gücünün” halklar arasında barışı sağladığını iddia ediyor.

Sapkın Abu Dabi “İnsanlık Kardeşliği Belgesi”ni, megaloman bir şekilde “dünya barışına giden yolda önemli bir adım” olarak nitelendirmeye devam etti.

Belge, aynı zamanda İsa Mesih'i sahtekâr olarak kabul eden dinlerin de Tanrı'nın isteği olduğunu iddia ediyor.

#newsLjlfpvipvo