Ngôn ngữ
Lượt xem
102
vi.news

Đức Giám Mục Hails Martin Luther là "Mystic of Grace"

Giám mục phụ tá Robert Barron của Los Angeles viết về aleteia.org, rằng cuốn sách "Protestants" của Alec Ryrie khiến ông có cái nhìn khác biệt về Martin Luther, "vì cốt lõi của cuộc sống và thần học của Luther là một trải nghiệm tràn ngập sự ân sủng". Ông gọi Luther là " Phong trào tôn giáo "là một" tình yêu ". Và," Luther là một nhà huyền bí ân sủng, một người chìm ngập trong tình yêu. "

Trong lĩnh vực bất động sản, Luther là một kẻ say rượu, người đã gọi Thánh Lễ là "sự ghê tởm lớn nhất và ghê gớm nhất" của tất cả "các thần tượng giáo hoàng" (Schmalkald Articles).

Ông nói những điều như:

"Trước hết, Đức Kitô đã phạm tội tà dâm với những phụ nữ ở giếng mà người thánh John đã nói chúng ta. Thứ hai, với Mary Magdalen, và thứ ba với những phụ nữ bị bắt vì ngoại tình mà ông đã loại bỏ nhanh gọn như vậy. Cho nên ngay cả, Đấng Christ là người công bình, cũng phải phạm tội gian dâm trước khi chết. "(Tischreden, Weimarer Edition, Tập 2, trang 107).

Hoặc: "Tôi có niềm tin lớn hơn đối với vợ và đồ đệ của tôi hơn tôi trong Đấng Christ" (Tischreden, 2397b).

Hoặc: "Không trái với Kinh Thánh nếu đàn ông có nhiều vợ" (De Wette, Tập 2, trang 459).

Hình ảnh: Robert Barron, © Roman Catholic Archdiocese of Boston, CC BY-NC , #newsEziyiaanon

Viết một bình luận …