Ngôn ngữ
102

Đức Giám Mục Hails Martin Luther là "Mystic of Grace"

Giám mục phụ tá Robert Barron của Los Angeles viết về aleteia.org, rằng cuốn sách "Protestants" của Alec Ryrie khiến ông có cái nhìn khác biệt về Martin Luther, "vì cốt lõi của cuộc sống và thần học …
Viết một bình luận …