Nyelv
Kattintások
1 E
hu.news 1

A zsinat megerősíti: A német püspökök hitehagyott katolikusok

A protestáns szentáldozás bevezetésével hét német püspök hagyta el a katolikus hitet, ezzel pedig elvesztették püspöki hatalmukat is. A katolikusoknak tilos engedelmeskedni nekik.

A legrosszabb spekuláció valóra vált: szentáldozást kap mindenki, akár érdekli őket vagy sem (Máté 7,6).

A német interkommunió püspökei azzal próbálják indokolni tetteiket, hogy a "hit magában" is elég arra, hogy valaki szentáldozásban részesüljön.

Azonban ezt a nézőpontot elítéli a tridenti zsinat (1545-1563):

"Ha valaki azt állítaná, hogy egyedül a hit az elégséges előkészület a legszentebb Oltáriszentség vételéhez: legyen kiközösítve." - Tridenti zsinat, 13. ülés, 11. kánon.

A második vatikáni zsinattal ellentétben, ami csupán "pásztori zsinat" volt, a tridenti zsinat csalhatatlan, dogmatikus hatalommal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a német interkommuniót támogató püspökök eretnekek és hitehagyottak.

Kép: © wikicommons, CC BY-SA, #newsSckcuinsjb
Írjon hozzászólást
hu.news ezt a bejegyzést a A sátán egyháza: A katolikus csoport volt a «legjobb felállás» a melegfelvonulás alatt-ben megemlítette.