Clicks158
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób Bóg stworzył świat?

54. W jaki sposób Bóg stworzył świat?

Bóg stworzył wszechświat w sposób wolny, według swojej mądrości i z miłości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Bóg stworzył „z niczego" (ex nihilo: 2 Mch 7,28)świat uporządkowany i dobry, który przewyższa w sposób nieskończony. Bóg zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu, pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu przez swojego Syna i Ducha Świętego.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
Radek33 likes this.