Clicks49
Peter(skala)

KBS vysvetľuje nové financovanie cirkví, nespomína však hlavný dôvod.

Bratislava 10. júla 2019 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)

V súvislosti s novelou zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností v SR, predloženej do medzirezortného pripomienkového konania, sa na KBS obrátili médiá aj jednotliví veriaci s rozličnými otázkami a žiadosťami o stanovisko. Tlačová kancelária KBS preto pripravila stránku, na ktorej sa pokúsila najčastejšie kladené otázky a odpovede zhrnúť a dať k dispozícii aj čitateľom nášho spravodajstva

Ilustračné foto

Aký je postoj Katolíckej cirkvi k novému návrhu zákona o financovaní?

Tento návrh má nahradiť pôvodný zákon, ktorý vznikol pred 70 rokmi, teda ešte za komunizmu. Nový návrh je výsledkom dlhých rokovaní: vzájomná dohoda medzi jednotlivými cirkvami a štátom sa hľadala viacero rokov. Jeho podobu pokladá KBS za prijateľnú a je dobrou správou, že má byť predložený do parlamentu.

Čo je obsahom nového návrhu zákona?

Obsahom nového návrhu zákona je podpora cirkví a náboženských spoločností na Slovensku zo strany štátu formou finančného príspevku. Zákon sa snaží spojiť princípy solidarity a spravodlivosti. Solidarita väčších s menšími znamená, že žiadna z cirkví a náboženských spoločností od 1.1. 2020 nedostane z celkového balíku menej prostriedkov ako doteraz – hoci môže mať omnoho menší počet členov, než aký by proporčne zodpovedal tej časti prostriedkov, ktoré jej v roku 2020 budú pridelené.

Princíp spravodlivosti zasa znamená, že prípadné budúce zvyšovanie prostriedkov pre cirkvi a náboženské spoločnosti – v závislosti od inflácie a valorizácie miezd vo verejnej správe – sa už bude rozdeľovať proporčne, teda podľa aktuálneho počtu veriacich. To znamená, že ak podľa sčítania ľudu počet veriacich určitej cirkvi stúpne alebo klesne, štát jej upraví výšku svojho príspevku – smerom nahor alebo nadol. Dôležitým posolstvom nového návrhu zákona – na rozdiel od pôvodnej komunistickej legislatívy – je, že pôsobenie cirkví nemieni regulovať ani obmedzovať: štátny príspevok im poskytuje ako ocenenie ich spoločenského prínosu a dáva im autonómiu rozhodovať o jeho použití.

Viac na: financie.kbs.sk.

Hlavný dôvod financovanie Cirkvi:

Keď človek, či už veriaci alebo neveriaci hľadá odpoveď na to, prečo sa Cirkev musí financovať peniazmi zo štátnej pokladnici - musí pozerať do Svätého Písma, aj keď nechce, lebo Božie Slovo je stále aktuálne.

TKKBS sa často-krat vyjadruje takým spôsobom, aby aj neveriaci dokázali pochopiť, aké je dôležité aby Cirkev bola financovaná zo štátneho rozpočtu. Avšak týmto spôsobom už prestávajú informovať a vysvetľovať hlavný dôvod, ktorý má za úlohu presvedčiť hlavne veriacich ľudí.

Totižto mnohí kresťania a nie len katolíci neprijmaju vysvetlenie KBS práve preto, lebo nemá oporu v Božom Slove a tak v čase životných skúšok sa prikláňajú viac na stranu, ktorá je za tzv."Odluku Cirkvi" alebo minimálne za to, aby štát prestal financovať Cirkev.

Božie Slovo hovorí:

"..obráťte sa ku mne a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.

Spytujete sa: “V čom sa máme obrátiť?”

8 Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete.

Spytujete sa však: “V čomže ťa ukracujeme?”

V desiatku a poplatkoch. 9 Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. 10 Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. 11 A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov. 12 I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina - hovorí Pán zástupov." (Malachiáš 3,7-12)

Vo Svätom Písme je viacero odkazov na platenie desiatkov, čiže daní a to kňazom (Lévitom), ktorí v súčasnosti sú hlavnými predstaviteľmi Cirkvi.

Božie Slovo - Jeho nariadenie dodržiavali aj sv.Joachim a Anna (rodičia Panny Márie), dokonca dávali až 1/3 a v prvotnej Cirkvi dokonca všetok majetok odovzdávali Cirkvi.

Neskôr však cirkevné prikázanie sa zovšeobecnilo na nariadenie: "podporovať cirkevnú ustanovizeň."
Neurčuje akým spôsobom a akým množstvom, ale je súčasťou cirkevných prikázaní a preto, keď niekto nechce platiť dane Cirkvi, tým pádom nechce platiť dane ani Bohu.

Podstata daní Bohu a Cirkvi spočíva v tom, aby človek nespyšnel, neodpadol od viery, nebol sebecký ... ale zároveň budoval Tajomné Telo Kristovo (Cirkev), lebo kto sa nechce podeliť s tým, čo dostal od Boha, tak už prepadol pýche, namyslenosti, sebeckosti... a nebuduje Cirkev