Clicks43
vi.news

Hồng y thúc giục: Francis "phải" đưa ra một xác minh

Hồng Y của Utrecht, Willem Eijk, Hà Lan, nói rằng Francis "phải" đưa ra xác minh liên quan đến các giáo lý về hôn nhân, ngoại tình, liên thông và gian dâm đồng tính.

Trao đổi với LifeSiteNews.com (ngày 15 tháng 5), Eijk nhắc nhở về những lời cầu xin bị bỏ ngoài tai của ông trước đây tới Francis, từ tháng 1 năm 2018 và tháng 5 năm 2018.

Eijk nhận thấy rằng cuộc khủng hoảng Giáo hội hiện nay bắt đầu ở Hà Lan khi đất nước này trở thành "trung tâm của phụng vụ thí nghiệm". Vào những năm 1960, mục tiêu cuối cùng là nhằm "cải biến toàn bộ Thánh lễ."

Sau Công đồng Vatican II, từ năm 1965 đến năm 1971, khi những thay đổi phụng vụ được gọi là "cải cách" được thực hiện, hầu hết người Công giáo đột nhiên ngừng tham dự Thánh lễ.

Hiện tại, tỉ lệ tham gia Thánh lễ Chúa nhật là từ 4 đến 5 phần trăm người Công giáo Hà Lan.

Eijk giải thích rằng ông bắt đầu độc Thánh lễ đối mặt với Chúa trong nhà nguyện riêng của mình vì ông không còn muốn quay lưng lại với Chúa Kitô mà phải đối mặt với Chúa Kitô trong nhà tạm.

Ông nói thêm rằng điều này "có thể được thực hiện ở khắp mọi nơi" và đó là "điều rất đẹp đẽ" và "phong phú".

Hình ảnh: Willem Eijk, Jeanne Smits © LifeSiteNews.com, #newsAzisvzycbm