Język
Wyświetlenia
929
ŚW.FILOMENA

MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO

Modlitwa Krucjaty 70
Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu - otrzymana w Orędziu z 30.07.2012, 01:00

O drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać podział, który ujawnia się w Twoim Kościele.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twojemu świętemu Słowu.

Nigdy nie pozwól, by światowe ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

Daj im Łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Pomóż tym wszystkim wyświęconym sługom, którzy mogą być letni w swojej miłości do Ciebie, prowadź ich i rozpal na nowo Ogień Ducha Świętego w ich duszach.

Pomóż im rozpoznać pokusy stawiane przed nimi, żeby ich rozpraszać.

Otwórz im oczy, aby w każdym czasie mogli widzieć Prawdę.

Błogosław ich, drogi Jezu, w tym czasie i okryj ich Swoją Najdroższą Krwią, aby chronić ich od krzywdy.

Daj im siłę do odparcia zwodzenia szatana, gdyby rozpraszał ich pokusą zaprzeczania istnieniu grzechu. Amen.


_________________________________________________________________________________________


PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Pan Jezus zachęca nas do zakładania grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”

JEZUS: Wszędzie muszą być zakładane grupy modlitewne „Jezus do ludzkości” / JESUS: The Jesus to Mankind Prayer Groups must be set up everywhere

jezusdoludzkosci.pl/modlitwy-krucjaty

JEZUS: Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromną Misję / JESUS: My modern day disciples are being given an enormous Mission

JEZUS: Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory

🔥 MATKA BOŻA: Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na jedną chwilę, gdy rozpowszechniasz Orędzia od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Boga Najwyższego, ponieważ czas się kończy

JEZUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa / JESUS: I would like to thank those who help in spreading My Holy Word

BÓG OJCIEC: Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości, będziecie wewnątrz Mojej Ochrony przez cały czas / God the Father: If you accept My Seal of Love, you will be within My Protection at all times

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednocze….