Clicks219
vi.news

Hồng y tử đạo Pell đã rời khỏi Tòa án

Vào lúc 10:30 giờ địa phương, một chiếc xe cảnh sát với Hồng y tử đạo George Pell đã rời Tòa án tối cao Victoria, Australia.

Hiện tại, Hồng y sẽ được chuyển đến nhà tù Ararat được thiết kế đặc biệt cho những người phạm tội tình dục, mặc dù Hồng y Pell chưa bao giờ chạm vào một đứa trẻ với ý định tình dục.

Điều này sẽ mang lại cho Vatican một tình huống khó khăn. Họ sẽ phải tiến hành phiên tòa riêng để tha bổng Hồng y vô tội có thể gây ra một sự chia rẽ ngoại giao giữa Úc và Tòa thánh.

#newsMumrmtpofr