Clicks55
vi.news

Francis cảnh báo các Giám mục Madagascar về các Linh mục trẻ "cứng nhắc"

Giáo Hoàng Francis đã nói chuyện vào ngày 7 tháng 9 tại Nhà thờ Antananarivo, Madagascar, với các giám mục địa phương về việc sàng lọc chủng sinh.

Trong bối cảnh này, ông đã cảnh báo họ về những linh mục trẻ, những người "quá cứng nhắc" [nghĩa là: ngoan đạo và nghiêm túc]. Francis nói bóng gió rằng đằng sau điều này có "những vấn đề nghiêm trọng."

Tuy nhiên, Francis đã không đề cập đến tội ác to lớn được tạo ra bởi những người tự do cứng nhắc như chính Francis, người đã đổ hàng gallon nước thải của Chủ nghĩa hiện đại vào rượu vang lấp lánh của Tin Mừng.

#newsTkiuivziad