Clicks55
lt.news

Kardinolas Miuleris: Pranciškaus komanda jau ruošiasi kitai konklavai

Kardinolui Gerhardui Miuleriui atrodo gaila Pranciškaus, nes jis yra „iki mirties ginamas (kitų)“ savo bičiulių, kurie yra „teologiniai neišmanėliai“.

Portalui Kath.net Miuleris teigė (rugsėjo 5), jog Pranciškaus komanda pasitelkia asmeninius įžeidinėjimus, kad atsvertų silpnus samprotavimus ir argumentacijas.

Tie patys žmonės, kurie naudojosi aštriausiomis polemikomis prieš Joną Paulių II-ąjį ir Benediktą XVI-ąjį, dabar apglėbia hiperpapalizmą ir užmaskuoja bet kokią kritiką prieš Pranciškų kaip šventvagystę prieš Dievą, priduria jis.

Kardinolas atsisako „kritikuoti“ Popiežių ar būti apibūdintu ir įžeidinėjamu kaip „Popiežiaus kritiku“.

Miuleris įspėja, jog Pranciškaus bičiulių ratas jau ruošiasi kitai konklavai, o tai tik tam, kad Šventoji Dvasia nesunaikintų „jų gražiosios ir naujosios Bažnyčios“, kuri yra „be Dievo ir Kristaus“.

Paveiksliukas: Gerhard Ludwig Müller, #newsLzivqwmlzy