Clicks81

Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach (3 z 5). Diabeł pośrednią przyczyną grzechu.

3 Votes

Summa theologiae, Ia, Quaestio 114: Napastliwość złych duchów.

Artykuł 3

CZY POKUSA DIABŁA JEST PRZYCZYNĄ WSZYSTKICH GRZECHÓW ?

Zdaje się, że przyczyną wszystkich grzechów jest pokusa diabła, bo:

Dionizy [Dionizy-Pseudoareopagita] pisze: „Cały zespół złych duchów jest przyczyną wszystkiego zła dla nich samych i dla innych”[1]. Damascen [św. Jan Damasceński Red.] zaś tak: „Wszelka złośliwość i wszelka nieczystość są wymysłami diabła”[2].

O każdym grzeszniku można rzec to, co P. Jezus powiedział o Żydach: „Wy macie diabła za ojca” (J 8,44). A chciał przez to wyrazić, że oni grzeszyli za podjudzeniem diabła. Wszelki więc grzech popełnia się za podjudzeniem diabła.

Jak aniołów wyznacza się do strzeżenia ludzi, tak złe duchy do ich napastowania. Lecz my wszystkich naszych dobrych postępków, jakie czynimy dokonujemy za podszeptem dobrych aniołów, jako że dobra Boże otrzymujemy za ich pośrednictwem. A więc i wszystkich złych postępków, jakie czynimy, dokonujemy za podszeptem diabła.

Wbrew temu w dziele pt. Kościelne Dogmaty czytamy: „Nie wszystkie nasze złe myśli pochodzą od diabła, ale wielekroć rodzą się one z naszej wolnej woli”[3].
[...] Czytaj dalej: wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/…/sw-tomasz-z-akw…