Jazyk

Žalm 89

Poučující, pro Étana Ezrachejského . O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v …
Napsat komentář
Stylita zmínil tento příspěvek v Boží slovo na den 26.4. A.D. 2018.
henta
Tím, že církev, mimo jiné,
odhodila jako nepotřebný
výklad stvoření podle 1.Moj
začaly prohnívat její základy.
No a co jak příjde dřevomorka
co stím
?
Je to jako aktivní rakovinový nádor
Někdo říká dřevomorku možno
vyhnat, když "horským slukem"
vypaluješ místa nádoru, marná
práce.

Henta říká ono se se zhroutí
samo, tedy vatikánská společnost.

Katolícká církev má nové kořeny
nejen … Více
henta
.."Jeho potomstvo potrvá navěky,
i jeho trůn přede mnou
bude jako slunce,pevně bude stát navěky jako měsíc,
věrný svědek nad oblaky.“


...slunce,pevně bude stát navěky jako měsíc, věrný svědek nad oblaky...

Ten kdo toto popírá,nemá co čint s jmenovaným
potomstvem. Dal víru "modle" věda,
jeho kněží jsou černokněžníci z Nasa.
henta
Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným,
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně,
já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení
.

Bohu díky! Pevně stojí ti co budují na Skále
na Kristu Pánu dle jeho slov:
"Kdo chce jít za mnou ,zapři sebe sám,
vezmi kříž svůj každodenně, a následuj mě".
Zedad se to líbí. 
Zedad
O Hospodinovi chci zpívat, neboť je velmi vznešený.
ertzt se to líbí. 
Zobrazit dalších 3 líbí se mi to.