언어
클릭 수
5천
olo13jcb

ORĘDZIA NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

fragment z TOM-u 9.

„…Czasem stawiam wam na drodze wrogie wam dusze tylko i wyłącznie po to, abyście się za nich modlili, bowiem widząc waszą pobożność, daję wam kolejną łaskę, duszę do uratowania. A wy sądzicie, że to za karę dopuszczam na was to nieszczęście. Ratujcie Mi te dusze. Nie odrzucajcie łaski walcząc z tymi zgubionymi duszami, ale zaopiekujcie się nimi z pełną miłością, bo po to daję wam wrogów, abyście ich dla mnie zbawiali poprzez wasze cierpienia i modlitwę. Dzieci wiem, że tego nie wiecie.Ufajcie tylko w moje słowa i jeśli powiedziałem wam:miłujcie waszych nieprzyjaciół, to ich miłujcie. Kocham was stworzenia, ale pomóżcie Mi w Moim dziele zbawienia ludzkości. Dość mam samotności w Moim własnym Kościele.Wiem, że świat nauczył was ucieczki przed cierpieniem. Ja też chcę wam oszczędzić cierpienia, cierpienia wiecznego, dlatego daję wam możliwość, uczestniczenia w Mojej Męce, dlatego sam wszystko za was wycierpiałem, a od was wymagam tylko współuczestniczenia w Moim cierpieniu. Nie jest to wieczna męka, ale ponoszenie wyrzeczeń dla Mnie i ze Mną. Nigdy nie będziecie cierpieć tak strasznie, jak ja cierpiałem, ale poprzez posłuszeństwo i wiarę, możecie jednak ulżyć mojemu cierpieniu okazując wolę wspierania Mnie na Mojej drodze zbawienia ludzkości. Chodźcie ze Mną. Ja nie porzucę Mojego krzyża, nawet gdybym miał iść. Wy jednak dzieci musicie zrozumieć, że Moje cierpienie było tak ogromne ponieważ właśnie wziąłem je na Siebie sam. Współuczestnicząc w Moim cierpieniu przynosicie Mi ulgę. Im jest was więcej, tym większą ulgę Mi przynosicie i tym mniejsze muszą być cierpienia świata…”

댓글 쓰기…
Malgorzata11
To dobrze że odkryłaś jaka jest twoja dusza . Jest żadna dopóki ja jej nie napełnię . Do Mnie należy od początku do końca . Bądź cała dla Mnie i we Mnie . Ja Jestem . Mi zrób miejsce usuwając się całkowicie dla Mnie . Ty nie jesteś dobra , ponieważ tylko Ja jestem dobry . A jednak duszo , dałem ci łaskę , że mała i nic nie znacząca osoba twoja , jest Mi tak ogromnie miła i sprawia tyle radości Mojemu Sercu .
Malgorzata11
Czy pierwszy człowiek zgrzeszył pychą ? Owszem, ale zgrzeszył również zwątpieniem w Moją Miłość . Oto co zraniło Serce Boga . On zwątpił że ja go tak miłuje , że dałem mu wszystko , co może być konieczne jego duszy do odczuwania szczęścia i pokoju . Dlatego był to dla stwórcy gorzki policzek wymierzony przez nie wdzięczne stworzenie , które zbuntowało się przeciw własnemu poddaństwu wobec … 더보기
huzar
Co rusz człowiek ma styczność z takimi osobami i nie widać poprawy, więc nie zrażajmy się, gdy jesteśmy początkujący w tej kwestii. Ratujmy mimo trudów i módlmy się.
Malgorzata11
Wy świeccy , nie zdajecie sobie sprawy z tego jaką moc i władzę , jak ogromne przywileje dałem Moim kapłanom . Bez nich nic nie zrobicie . O Moich kapłanów walczcie . Ja z ich ust chcę słyszeć modlitwy za ten naród , od nich oczekuję czci i uwielbienia . Wiem że wy wszyscy owce Moje wierne jesteście gotowi na wszystko i cieszy mnie wasza miłość , ale nie biegnijcie do mnie wyprzedzając pasterzy … 더보기
Malgorzata11
"Twoja dusza poddaje się Mi i jest przedłużeniem Mojego Królestwa na Ziemi. Twoja cała nieporadność zwiększa tylko Moją Chwałę, bo zastępuje miejsce wszelkim zamysłom pysznych. Ty duszo, stając się Moją świątynią powodujesz, że żyję na Ziemi w stworzeniu, co było Moim odwiecznym zamysłem odrzuconym przez człowieka poprzez grzech pierworodny. Ty przyjmując Mnie do swego serca wypowiadasz "nie" … 더보기
Malgorzata11
Czy te słowa PANA JEZUSA nie są idealne dla człowieka w dzisiejszych zwariowanych czasach?
Malgorzata11
Dzięki Stenia za ten wybrany fragment Orędzi,
przybliżyć on może zrozumienie ,co tak niezwykłego ściąga ludzi do Pustelni w Grzechyni.To właśnie słowa MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ BOGA OJCA są tym Magnesem.Czyż odmówicie tym Słowom prawdziwości?
Albo zgodności z Ewangelią?
Stenia
Modlitwa w bezsennej nocy

Świat wokół mnie jest jak wymarły, wszystko leży w głębokim śnie - ale Ty trwasz przy mnie: Ty, Boże żywy, wszędzie obecny, patrzysz na mnie i teraz, w martwej ciszy tej nocy, widzisz moją niedolę, słyszysz moją skargę. Nie zapomniałeś o mnie. Czekam z poddaniem na Twoją pomoc.

Jeżeli dobrodziejstwo snu nie jest teraz moim udziałem, pociesza mnie dobroć Twoja, którą … 더보기