Clicks29
fil.news

Komisyon sa mga Babae Diyakono Tinapos na ang Trabaho Nito

Ang komisyon ni Pope Francis sa mga babaeng diyakono ay natapos na ang trabaho noong Hunyo, at personal na ibinigay ni Kardinal Ladaria ang huling ulat kay Francis.

Ayon sa VidaNuevaDigital.com (Disyembre 17), ang ulat ay naglalaman lamang ng ilang pahina at napagkasunduan nang buong pagkakaisa.

Ang Komisyon ay binubuo ng labindalawang teologo at sinimulan ang trabaho nito noong Agosto 2016. Wala itong tungkulin na sagutin ang tanong kung dapat magkaroon ng mga babaeng diyakono ngunit pag-aralan ang "katotohanang ito" sa mga unang siglo ng Simbahan.

Isang hindi nakikilalang miyembro ng komisyon ang nagsabi sa VidaNuevaDigital.com na mayroong "ilang makasaysayang saksi at hindi nila ibinigay sa amin ang impormasyon na hinihingi namin."

Noong mga unang siglo ang "mga babaeng diyakono" ay [malinaw na] hindi inordinang ministro ngunit isang uri ng manggagawa sa charity.

picture: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsGwzpjewvxx