Clicks538

Święty Jan Paweł II Wielki kontynuował i rozwinął nauczanie przedsoborowych papieży w kwestii innowierców

Oto niezaprzeczalny dowód