Clicks97
fil.news

Walang Muwang na Obispo Fellay Dismayado

Sa isang tanghalian, pagkatapos ng ordinasyon ng mga pari sa Ecône, Switzerland, noong Hunyo 29 ang walang muwang na si Obispo Bernard Fellay, ang Punong Heneral ng Priestly Society of Saint Pius X, ay ipinahayag ang kanyang pagkadismaya tungkol sa mga kondisyon na biglaang itinakda ng Roma para sa pagkakasundo.

Ayon sa medias-presse.info, nagsalita siya tungkol sa "napakatinding dagok" at idinagdag pa na, "Ito ay parang Game of the Goose. Halos naabot na namin ang aming adhikain, at pagkatapos ay babalik kami sa umpisa. Ngayon lahat ay nasira na, kailangan na naman naming magsimula sa umpisa".

picture: Bernard Fellay, © Wikipedia, CC BY-SA, #newsIgkizjgngk