Clicks999
pl.news

Biskup-elekt kapituluje w obliczu polowania na czarownice

Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa-elekta pomocniczego Santiago de Chile, Carlosa Eugenio Irarrázavala (53).

Został on mianowany biskupem 22 maja. Oligarchiczne media urządziły na niego polowanie na czarownice, za te prawdziwe twierdzenia:

“Kultura żydowska jest kulturą dominacji mężczyzn po dziś dzień. Jeśli widzisz na ulicy Żyda, jego żona idzie kilka kroków za nim. Ale Jezus Chrystus z tym zerwał. Chrystus rozmawiał z kobietami, rozmawiał z cudzołożnicami, z Samarytankami. Jezus Chrystus pozwolił, by kobiety o niego dbały.”

W swoim pierwszym wywiadzie 23 maja Irarrázaval powiedział w sprawie nadużyć seksualnych, że już czas patrzeć w przód, "ponieważ mieszanie odgrzewanego ryżu jest bezsensowne".

28 maja Irarrázaval stwierdził, że "przeprasza" całą "żydowską społeczność" za swoje prawdziwe twierdzenia.

Przeprosiny "zostały przyjęte w duchu braterstwa przez żydowskie władze religijne" – napisano w oświadczeniu archidiecezji Santiago.

#newsIjyirwadfs