Jazyk
Zobrazení
48
Stylita 1 1

Žalm 4

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Davidův.
Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!
„Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu.“
Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Napsat komentář
Stylita zmínil tento příspěvek v Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Za nějakou dobu vyschl potok (kde se Eliáš skrýval), poněvadž….
henta
..."Mnozí říkají:
„Kdo nám dá užít dobrých věcí?“
Avšak nad námi ať vzejde jas
tvé tváře, Hospodine!
"
Napsat komentář