Jazyk

Žalm 4

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Davidův. Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu! „Urození, dlouho …
Napsat komentář
Stylita zmínil tento příspěvek v Boží slovo na den 12.6. A.D. 2018.
henta
..."Mnozí říkají:
„Kdo nám dá užít dobrých věcí?“
Avšak nad námi ať vzejde jas
tvé tváře, Hospodine!
"