Język
Wyświetlenia
686
ŚW.FILOMENA 2 3

JEZUS: Proszę, nie zachęcajcie swoich dzieci, by stały się niewolnikami bogactwa i pragnienia sławy, bo będziecie je pchali w ramiona szatana

JESUS: Please do not encourage your children to become slaves to wealth and a desire for fame, for you will be pushing them into the arms of Satan

czwartek, 19 maja 2011 roku, godz. 18.15

Moja szczerze umiłowana córko, w swoim braku wiary w Istnienie Boga, Ojca Wszechmogącego, świat spadł teraz na dno zupełnej rozpaczy. Obecnie nawet małe dzieci rozradowane zaprzeczają Jego Istnieniu. Puste, zatwardziałe dusze znieważają nie tylko Mojego Ojca Przedwiecznego, ale wywołują też we Mnie wielką udrękę.

Tak nisko upadliście, dzieci, że całkowicie wyrzuciliście wszelkie poczucie duchowości, z którym się urodziliście. Myślicie, że jak daleko zaprowadzi was wasza miłość do świata i jego materializmu? Wy, którzy jesteście pogrążeni w bogactwie i wygodach wszystkich światowych atrakcji, powinniście wiedzieć, że wkrótce zostaną wam one odebrane jako część nadchodzącego oczyszczenia.

Odpowiedzialność rodziców
Dlaczego uczycie swoje dzieci znaczenia wykreowanego przez człowieka materializmu kosztem ich biednych, małych dusz? Waszym pierwszym celem stało się uczenie waszych dzieci znaczenia tworzenia i budowania bogactwa. Rzadko uczycie je zasad moralnych potrzebnych im do przygotowania się na obowiązki w dorosłości, w odniesieniu do tego, jak powinni okazywać szacunek innym, pojmować znaczenie uczciwości oraz konieczności okazywania zrozumienia swoim braciom i siostrom.

Niestety, Moje dzieci zupełnie zgubiły drogę do ścieżki duchowej, która jest dla nich niezbędna, by osiągnęli ostateczne miejsce przeznaczenia. Czy nie macie wstydu? Kiedy nauczycie się, że wasza obsesyjna miłość do pieniędzy i wszystkiego, co one oferują, zakończy się katastrofą? Tylko wtedy, gdy będziecie ogołoceni z tych wygód, których pragniecie, zdacie sobie sprawę, jak jesteście samotni.

Posłuchajcie Mnie teraz, gdy jeszcze możecie. Umieśćcie na pierwszym miejscu potrzeby waszej rodziny, bo to jest dobre. Troszczcie się o nie. Ale proszę, nie zachęcajcie swoich dzieci, by stały się niewolnikami bogactwa i pragnienia sławy, bo będziecie je pchali w ramiona szatana.

Wasze dzieci urodziły się i fizycznie otrzymały od was życie, ale one zostały stworzone przez Boga, Ojca Przedwiecznego, kiedy zostały im dane ich dusze. Oczywiście, wykażcie się odpowiedzialnością jako rodzice, zaspokajając fizyczne potrzeby waszych dzieci.

Pamiętajcie jednak, że ich dusze potrzebują pożywienia. Uczcie je prawdy Mojego Nauczania i znaczenia troszczenia się o swoje dusze. Tylko wtedy będziecie dawać swoim dzieciom prawdziwy pokarm dla ciała i umysłu, którego potrzebują do przetrwania, tak by mogły się cieszyć Życiem Wiecznym.

Wasz kochający Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/responsibility-…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-05-19-18-1…

_________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Tylko wtedy, gdy okazujecie sobie nawzajem szacunek i miłujecie się wzajemnie, możecie prawdziwie głosić Moje Słowo

JEZUS: Pamiętajcie, nie reprezentujecie Mnie, kiedy oczerniacie i publicznie okazujecie innym nienawiść

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości ...

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)


JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA
"Posłuchajcie Mnie teraz, gdy jeszcze możecie. Umieśćcie na pierwszym miejscu potrzeby waszej rodziny, bo to jest dobre. Troszczcie się o nie. Ale proszę, nie zachęcajcie swoich dzieci, by stały się niewolnikami bogactwa i pragnienia sławy, bo będziecie je pchali w ramiona szatana."
ŚW.FILOMENA
"Waszym pierwszym celem stało się uczenie waszych dzieci znaczenia tworzenia i budowania bogactwa. Rzadko uczycie je zasad moralnych potrzebnych im do przygotowania się na obowiązki w dorosłości, w odniesieniu do tego, jak powinni okazywać szacunek innym, pojmować znaczenie uczciwości oraz konieczności okazywania zrozumienia swoim braciom i siostrom..."