Clicks1.5K
RYCERKACHK
1

Kiedy zaczną mówić „pokój i bezpieczeństwo”…Ustalono porządek VI Kongresu Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii.

Uwagi redakcji www.3rm.info – przez wszystkie ostatnie 10 – 15 lat widzimy doskonale, że wszystko co jest uchwalane na tych szatańskich zgromadzeniach, nie jest realizowane w życiu. Wojny, terroryzm, ekstremizm i tak dalej, jedynie nieustannie rozrastają się. Tak zwana społeczność międzynarodowa absolutnie nie dba o to o czym i w jaki sposób w tej kwestii dogadują się religijni przywódcy. Jedynym celem tych bezbożnych szczytów jest utworzenie „kościoła” Antychrysta za pomocą ogólnoświatowego i wszystko obejmującego ekumenizmu. Powstrzymaj ich, Panie!

Zjazd Przywódców Światowych I Tradycyjnych Religii, który odbędzie się w Kazachstanie w 2018 roku, odbędzie się pod hasłem „Przywódcy religijni za bezpiecznym światem”. Powiadomił o tym spiker kazachstańskiego senatu, szef Sekretariatu Kongresu, Kassym Żamart Tokajew, który przemawiał na posiedzeniu Sekretariatu nadchodzącego Kongresu, który odbył się w środę w Astanie.

Sekretariat ustalił także tematy sekcyjnych posiedzeń zbliżającego się Kongresu, a zwłaszcza „Manifest: Pokój XXI wieku jako koncepcja globalnego bezpieczeństwa”, „Religie w zmieniającym się krajobrazie: nowe możliwości dla konsolidacji ludzkości”, „Religie i globalizacja: wyzwania i odpowiedzi”, „Religijni i polityczni przywódcy w przezwyciężeniu ekstremizmu i terroryzmu”.

Kolejne posiedzenie Sekretariatu Kongresu zaplanowano na 9 sierpnia 2017 roku w Astanie. V Kongres Przywódców Światowych I Tradycyjnych Religii odbył się w stolicy Kazachstanu w czerwcu 2015 roku.

W deklaracji końcowej mówiło się w szczególności, że uczestnicy forum wzywają „wszystkie strony konfliktów zbrojnych do przerwania starć, do ogłoszenia zawieszenia broni i do wypracowania, za pomocą negocjacji, porozumienia o zaprzestaniu przemocy, do ochrony ludności cywilnej i do pokojowego rozwiązania wszystkich sprzeczności”.

Uczestnicy Kongresu wezwali także do „zdecydowanego odrzucenia metod siłowych w rozwiązywaniu jakichkolwiek politycznych sprzeczności, tak na poziomie narodowym jak i na poziomie międzypaństwowym”.

„Do wezwania politycznych przywódców wszystkich większych państw do powstrzymania wzrostu przepaści nieufności we współczesnym świecie, do zniesienia wzajemnych sankcji i wykorzystania mechanizmów Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w celu uregulowania konfliktów, przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa zgodnie z międzynarodowym prawodawstwem” – podkreślano w deklaracji.

W dokumencie powiedziano także o konieczności ożywienia działalności tradycyjnych, i poszukiwania nowych, mechanizmów współpracy pomiędzy duchownymi i politycznymi przywódcami w imię pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy Kongresu wezwali do zapewnienia równego szacunku dla światowych i tradycyjnych religii, do poszanowania religijnej różnorodności w promowaniu dialogu pomiędzy światowymi i tradycyjnymi religiami, do przeciwdziałania prowokacjom i działaniom mającym na celu rozpalanie wrogości, nienawiści i przemocy pod płaszczykiem pseudoreligijnej retoryki.

Ponadto delegaci forum podjęli decyzję o wspieraniu wysiłków na rzecz zwalczania ekstremizmu i terroryzmu, dążąc do ich wykorzenienia ale zachowując szczególną czujność ażeby walka przeciwko ekstremizmowi i terroryzmowi nie przeistoczyła się w wojnę przeciwko religiom i ich wyznawcom.

W dokumencie podkreślano, że podjęto decyzję o rozwijaniu dalszej współpracy Kongresu Światowych i Tradycyjnych Religii z Organizacją Narodów Zjednoczonych, z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i współpracy i w innych sprawach.

Za: 3rm.info/main/63044-kogda-bud…

Publikacja: 1.06.2016

Tłumaczenie Tamara

wolna-polska.pl/wiadomosci/zaczna-mowic-po…
RYCERKACHK
Jedynym celem tych bezbożnych szczytów jest utworzenie „kościoła” Antychrysta za pomocą ogólnoświatowego i wszystko obejmującego ekumenizmu. Powstrzymaj ich, Panie!