Wyświetlenia1,2 tys.

JEZUS: Oddzielam słabych, cichych, pokornych i sprawiedliwych od tych, którzy się wywyższają i składają gołosłowne deklaracje poparcia dla Mojego Nauczania, ale w swoich sercach przeklinają innych

JESUS: I Am dividing the weak, the meek, the humble and the righteous, from those who exalt themselves and who pay lip service to My Teachings, but who curse others in their hearts

piątek, 21 lutego 2014 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek jest stworzeniem wrażliwym i słabym, ale jest dzieckiem Boga. Ze względu na głęboko zakorzeniony instynkt samozachowawczy człowiek zrobi wszystko, co tylko potrzeba, aby przetrwać. W czasie wielkiego cierpienia fizycznego resztki jego sił bardziej dadzą o sobie znać. Wielka siła będzie zazwyczaj widziana u słabych, głodnych, cierpiących psychicznie, prześladowanych i tych, którzy cierpią z rąk fanatyków. Najsłabszy spośród was stanie się najsilniejszy, a ci, którzy myślą, że są najsilniejsi, staną się najsłabsi.

Oddzielam słabych, cichych, pokornych i sprawiedliwych od tych, którzy się wywyższają i składają gołosłowne deklaracje poparcia dla Mojego Nauczania, ale w swoich sercach przeklinają innych. Oddzielam teraz ziarna od plew i dlatego wiara każdego człowieka zostanie poddana próbie aż do granic jego możliwości.

Włączam w to wszystkich, którzy nie wierzą w Boga, tych, którzy odrzucają prawdziwego Boga, i tych, którzy oddali swoje serca Mojemu wrogowi – złemu duchowi. Każda dusza otrzyma równe szanse przede Mną, a ci, którzy Mnie w tym czasie nie przyjmują, otrzymają wszelkie Łaski.

Świat zostanie poddany próbie co do stanu miłości, którą każdy człowiek obdarza innych, co będzie prawdziwym odbiciem i miernikiem miłości do Boga. Wasz czas jest ograniczony i abyście mogli trwać na tej drodze pokuty, musicie przyjąć, że prorocy Boga po prostu głoszą Jego Wolę tylko dlatego, abyście się mogli stać Jego w ciele i duchu.

Nie odrzucajcie Ręki Boga. Radujcie się, ponieważ próby, które Mój Ojciec dopuszcza, przyniosą wielkie zjednoczenie Jego Dwóch Świadków na ziemi – chrześcijan i żydów – i od nich dwóch przyjdzie wielkie nawrócenie. Gdy Bóg zezwala na prześladowania chrześcijan i żydów, to ma ku temu powód. Ze względu na to, co oni będą musieli wycierpieć, nastąpi wiele nawróceń i miliardy ludzi zobaczą Chwałę Boga jednym jasnym umysłem i żaden zamęt nie zepsuje ich radości, gdy w końcu rozpoznają Prawdę.

Bliski jest czas, aby poznano prawdę jako taką, jaką jest, w tym również dobro i zło. A wtedy nic was ponownie nie zrani. Nie będzie już więcej oddzielenia od Boga. W końcu Miłość zwycięży wszystko. Miłość jest Bogiem, a Jego Panowanie jest wieczne. Nie będzie więcej nienawiści, ponieważ ona umrze.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/when-god-permit…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-02-21-18-0…

____________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
kod01 udostępnia to.
kod01