Jazyk
Zobrazení
1,7 tis.
Libor Halik
Veřejná doména

Prezident Klaus k abdikaci papeže vyjádřil svůj pocit. Velmi zajímavě.

Vyjádření prezidenta republiky k abdikaci papeže Benedikta XVI.
Datum: 12. 2. 2013, Praha
Zprávu o abdikaci Benedikta XVI. jsem přijal s lítostí. Ať již byly důvody pro toto překvapivé papežovo rozhodnutí jakékoli, jsem z něho smutný.
Benedikt XVI. byl osm roků nejen duchovním vůdcem katolické církve, ale i významným světovým státníkem. Z našich setkání – jak při jeho návštěvě České republiky, tak ve Vatikánu – ale i z řady jeho veřejných vystoupení, projevů a textů jsem v řadě oblastí vnímal blízkost našich postojů. Patřil k nevelkému počtu osobností současného světa, kteří se nevezli na laciné vlně všeobecného pokrokářství. Uvědomoval si nebezpečí plynoucí ze ztráty tradičních hodnot, nebezpečí plynoucí z rozpadající se instituce rodiny a národního státu i z překotného evropského integračního projektu a uměl to dát najevo. Byl proto často mediálně atakován – čemuž jsem také velmi dobře rozuměl.
Papež Benedikt XVI. za svůj relativně krátký pontifikát zanechal ve světě výraznou stopu. Jeho rezignaci považuji za symbolickou součást příznaků konce epochy, v níž varovné hlasy nad směřováním současného světa ještě zněly nahlas. Tak také rozumím špatně ukrývané radosti těch, kteří jeho nečekané gesto přijali s pokryteckou chválou. Ti, kteří v něm ztrácejí významného politického a intelektuálního spojence, se neradují. Poděkování za svůj statečný, byť nedokončený zápas si papež Benedikt XVI. určitě zaslouží.
Václav Klaus, Pražský hrad, 12. února 2013
www.hrad.cz/…/7556.shtml
--
Klausův článek o odstoupení Benedikta XVI. jsem zveřejnil, neboť Klaus ateista tím vyjádřil svůj kladný postoj k církvi i k papežtví. Já nejsem proti římským biskupům, pokud jste si nevšimli, ač bych jako pravoslavný mohl být ostře proti. Já jsem proti tomu, když konkrétní jeden římský biskup spolupracuje v něčem se světovládnou elitou. A to Benedikt XVI. udělal v encyklice 7.7.2009 Caritas in veritate - 5.kapitola č.67 www.radiovaticana.cz/clanek.php4
www.radiovaticana.cz/clanek.php4 "Zatímco papežský dokument vyzývá ke zřízení světové politické autority (v souladu s 67. článkem encykliky Caritas in veritate) a ke zdanění finančních transakcí, vykresluje Gotti Tedeschi jiné možné scénáře."
Náš prezident Klaus o těchto církevních podrobnostech Benedikta XVI. neví, on nestuduje církevní encykliky, on prostě pokládá papeže za ochránce konzervativních hodnot, jako to bývávalo v minulosti. Netuší, že konkrétně Benedikt XVI., podobně jako pohádkový Saruman, zradil. Kdybych neznal proroctví sv. Kosmy Etolijského, že 1 konkrétní budoucí papež zradí Antikristu a kdybych nečetl encykliku, také bych to nevěděl.

Když papež Bonifác VIII. týral odstoupivšího papeže sv. Celestina V., jistě k tomu nebyl veden Duchem svatým. Viz: "28. dubna 2009 přišel Benedikt XVI. darovat své vlastní papežské pallium na hrob Celestina V. www.radiovaticana.cz/clanek.php4 papeže, který roku 1294 po pěti měsících pontifikátu odstoupil a je tam pochován. Jeho jméno bylo v toto pondělí zmiňováno, ale málo se v souvislosti se svatým Celestinem V. mluvilo o tom, jak zemřel. Byl totiž svým nástupcem Bonifácem VIII. uvězněn na hradě Fumone, nedaleko Frosinone, asi 100km na jih od Říma, kde byl uvržen do kobky, která měřila 80cm x 2,5 metru a neměla střechu, což při nadmořské výšce 800 metrů dokresluje představu o tom, jaké životní podmínky tam panovaly. Ve věku 86 let zde tento odstoupivší papež žil neuvěřitelných 10 měsíců pod nejpřísnějším dozorem, bez vycházek a za občasného přídělu jídla. Zámek Fumone i kobku je možné navštívit, což učinili během svých pontifikátů papežové Pavel VI., který těsně po skončení Druhého vatikánského koncilu nechal ve zdejší kobce zřídit miniaturní oltář, i bl. Jan Pavel II."
Ten vůči předchozímu papeži velmi krutý papež Bonifác VIII. napsal 18.11.1302 papežskou bulu Unam Sanctam jezismaria.ic.cz/…/PAPEZ_Benedikta… ,která končí slovy: "Ďalej, my tvrdíme, my prehlasujeme, my ustanovujeme: pre záchranu každej ľudskej bytosti je celkom nutné byť podriadeným Rímskemu Pontifikovi." Na 1 věc tam zapomněl, že podobně jako sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu (tato Ježíšova slova nepochopili ortodoxní Židé dodnes), tak i papež má být pro člověka (lidi), a ne člověk (lidi) pro papeže. Bonifác to tehdy nepochopil. Jiní, svatí papeži to pochopili, označili se za služebníky služebníků Božích.

Napsat komentář
Libor Halik
Ten vůči předchozímu papeži velmi krutý papež Bonifác VIII. napsal 18.11.1302 papežskou bulu Unam Sanctam jezismaria.ic.cz/…/PAPEZ_Benedikta… ,která končí slovy: "Ďalej, my tvrdíme, my prehlasujeme, my ustanovujeme: pre záchranu každej ľudskej bytosti je celkom nutné byť podriadeným Rímskemu Pontifikovi." Na 1 věc tam zapomněl, že podobně jako sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu (… Více
Jovana
Velmi zajímavé sdělení. Jsou věci čistoty víry, které mi garantuje pastýř církve svaté, kterou ustanovil Kristus a on dokonce povolal i toho pastýře. Vyvolil si Petra - apoštola, který ho třikrát zapřel.
Pastýř je stejně slabým a křehkým člověkem jako my, jako já. Přece pane Libore - no vždyť víme, že hříchy neděláme pod vedením Ducha svatého. Toto učit to by snad nebylo správné. Týrat někoho pod vedením Ducha svatého.
Libor Halik
Když papež Bonifác VIII. týral odstoupivšího papeže sv. Celestina V., jistě k tomu nebyl veden Duchem svatým, Jovano. Viz: "28. dubna 2009 přišel Benedikt XVI. darovat své vlastní papežské pallium na hrob Celestina V. www.radiovaticana.cz/clanek.php4 papeže, který roku 1294 po pěti měsících pontifikátu odstoupil a je tam pochován. Jeho jméno bylo v toto pondělí zmiňováno, ale málo se v souvislo… Více
Jovana
Papež je vedený Duchem svatým. Světová autorita by měla být vedena Ježíšem Kristem. Náš Pán budiž vždy chválen. Dodnes nebyl vymýcen kanibalismus, hladomor, hrozné nemoci, otroctví a proč se vlastně dělají podzemní atomové výbuchy? Je zaručeno, že takový výbuch nezpůsobí jinde zemětřesení?Může si snad na zemi každý dělat co chce? A co zneužívání genetiky, zničená voda a půda? Víte kolik nám nad … Více
Libor Halik
Klausův článek o odstoupení Benedikta XVI. jsem zveřejnil, neboť Klaus ateista tím vyjádřil svůj kladný postoj k církvi i k papežtví. Já nejsem proti římským biskupům, pokud jste si nevšimli, ač bych jako pravoslavný mohl být ostře proti. Já jsem proti tomu, když konkrétní jeden římský biskup spolupracuje v něčem se světovládnou elitou. A to Benedikt XVI. udělal v encyklice 7.7.2009 Caritas in … Více
Jovana
Možná jsme překvapeni a možná jsme zahlceni množstvím informací, které nabízí současný svět - doba, to je nebývalé, zprávy se šíří velmi rychle. Hřích se rozmohl, a tam kde se rozmohl hřích, tam se rozhojnila milost.
Římanům 5:20 | K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost,
Nebojme se, Pán Ježíš je stále s námi … Více
Libor Halik
Předchozí papežové zůstávali až do smrti, navdory fyzickému a duševnímu úpadku, v přesvědčení, že jejich modlitby a utrpení s blížící se smrtí, jsou součástí jejich poslání. Blesk udeřil do baziliky sv. Petra 6 hodin po oznámení rezignace, asi aby připomněl poslední větu sv. Malachiáše z Irska, že za následujícího papeže "Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci "… Více
Žito
Pan prezident Václav Klaus si právem zaslouží respekt a úctu.
Má vůli k Pravdě. Je to Boží služebník.
blanka22
Děkuji Vám pane prezidente.Děkuji.Blanka B.