Ngôn ngữ
Lượt xem
25
vi.news

Tân chính thống luật không đủ để xử lý lạm dụng tình dục

“Chúng ta cần trở lại ngôn ngữ chi tiết và rõ ràng hơn của Bộ luật Chính thống năm 1917”, Hồng y Raymond Burke nói với đài phát thanh Raymond Arroyo của EWTN vào ngày 16 tháng 8.

Burke gọi ngôn ngữ của Bộ luật năm 1983 là “không đầy đủ”, sau khi Arroyo trao đổi với ông dùng các đoạn văn liên quan đến lạm dụng tình dục năm 1917 và năm 1983.

Đức Hồng y nhắc nhở rằng có những nghi lễ phụng vụ dành cho các giám mục và giáo sĩ tha hóa và đã phạm tội nghiêm trọng, "Những nghi lễ đó không chỉ ở đó vì lợi ích của sự hoàn chỉnh."

Arroyo cũng hỏi ông về tuyên bố của Cha xứ nịnh bợ Francis, Thomas Rosica mà theo ông, Francis dẫn dắt một Giáo Hội không dựa trên Kinh Thánh và Truyền Thống mà dựa trên ý thích của ông ta.

Burke gọi tuyên bố này là "vô nghĩa" và "một sự tổn hại lớn" đối với Francis.

Không có giáo hoàng nào, theo Burke, có thể cai trị Giáo hội như là một “nhà độc tài tự chế”.

#newsPnwanmcxzb