Broj pregleda po državama

 1. Hrvatska

  310

 2. Bosna i Hercegovina

  25

 3. Slovenija

  19

 4. Njemačka

  13

 5. Portugal

  4

 6. Litva

  4

 7. Sjedinjene Američke Države

  3

 8. Italija

  3

 9. Austrija

  2

 10. Francuska

  1

 11. Kina

  1

 12. Mađarska

  1

 13. Kanada

  1

 14. Kongo - Kinshasa

  1

 15. Srbija

  1

 16. Poljska

  1

 17. Crna Gora

  1