Clicks65
vi.news
1

Ủy ban về các phó tế nữ kết thúc công việc của mình

Ủy ban của Giáo hoàng Francis về các phó tế nữ đã hoàn thành công việc của mình vào tháng 6 và Đức Hồng y Ladaria đã đích thân trao bản báo cáo cuối cùng cho Francis.

Theo VidaNuevaDigital.com (ngày 17 tháng 12), báo cáo chỉ có một vài trang và được nhất trí thống nhất.

Ủy ban bao gồm mười hai nhà thần học và bắt đầu công việc của mình vào tháng 8 năm 2016. Họ không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi liệu có nên có phó tế nữ hay không mà là nghiên cứu về "thực tế" này trong thế kỷ đầu tiên của Giáo hội.

Một thành viên ẩn danh của ủy ban nói với VidaNuevaDigital.com rằng "có rất ít nhân chứng lịch sử và họ không cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi mong muốn."

Trong thế kỷ thứ nhất, "nữ phó tế" [rõ ràng] không được phong chức trưởng giáo mà giống như các công nhân từ thiện.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsGwzpjewvxx