Język
Wyświetlenia
1 tys.
ŚW.FILOMENA 1

FRANCISZEK O KONSTYTUCJI APOSTOLSKIEJ: „Po prawie czterdziestu latach okazuje się dziś konieczna jej nowelizacja”

FRANCISZEK NOWELIZUJE NAUCZANIE JANA PAWŁA II. UKAZAŁA SIĘ NOWA KONSTYTUCJA APOSTOLSKA.

„Z misją ewangelizacyjną Kościoła ściśle związany jest ogromny i wielopostaciowy system studiów kościelnych, rozwinięty w ciągu wieków” – zauważa Ojciec Święty w opublikowanym dziś liście apostolskim o kościelnych studiach akademickich, zaczynającym się od słów „Veritatis gaudium” – „Radość prawdy”.

Przypomina, że Sobór Watykański II w ramach odnowy życia Kościoła „dla bardziej skutecznej misji w tym nowym okresie dziejów zalecił” w Dekrecie o formacji kapłanów „Optatam totius twórczą rewizję studiów kościelnych (por. nn. 13-22). Znalazło to wyraz w konstytucji apostolskiej św. Jana Pawła II „Sapientia christiana” z 15 kwietnia 1979 r.

„Po prawie czterdziestu latach okazuje się dziś konieczna jej nowelizacja” – pisze Franciszek i zwraca od razu uwagę, że zachowuje ona pełną wartość „w swojej proroczej wizji i jasnych wytycznych”.

Papież podkreśla, że konstytucja apostolska „Sapientia christiana” to „pod każdym względem dojrzały owoc wielkiego dzieła reformy studiów kościelnych rozpoczętej przez Sobór Watykański II. Zbiera ona w szczególności wyniki osiągnięte na tym kluczowym obszarze misji Kościoła pod mądrym i rozważnym kierownictwem bł. Pawła VI, a jednocześnie zapowiada wkład, który kontynuując te działania wniosło później nauczanie św. Jana Pawła II”.

W swoim liście apostolskim Franciszek odwołuje się do tego, co dotyczy zwłaszcza katolickiej nauki społecznej oraz filozofii i teologii w wypowiedziach jego poprzedników Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i jego samego.

Ze swoich dokumentów cytuje głównie encyklikę „Laudato si'” i adhortację apostolską „Evangelii gaudium”. Wskazuje, że „pora, aby to bogate dziedzictwo spostrzeżeń i wystąpień [...] stało się widoczne w nadaniu studiom kościelnym cech tej mądrej i odważnej odnowy, jakiej wymaga przemiana misyjna Kościoła «wychodzącego»”.

Ojciec Święty zaznacza, że cały Lud Boży musi się przygotowywać do podjęcia „nowego etapu ewangelizacji”. W kontekście kryzysu społeczno-ekonomicznego pisze m.in. o potrzebie „zmiany modelów globalnego rozwoju” i „redefinicji postępu”. Przypomina także, iż filozofia i teologia są owocne tylko wówczas, gdy uprawia się je „z otwartym umysłem i na kolanach”.

W liście apostolskim „Veritatis gaudium” Papież podaje „podstawowe kryteria odnowienia i odrodzenia wkładu studiów kościelnych w Kościół wychodzący na misję”. Na pierwszym miejscu stawia „wprowadzanie duchowe, intelektualne i egzystencjalne w serce kerygmatu”, czyli w „radosną nowinę Ewangelii Jezusa”. Dalej wymienia dialog „jako nieodłączny wymóg, by zyskać wspólnotowe doświadczenie radości prawdy”.

Trzecie kryterium to interdyscyplinarność i transdyscyplinarność będąca „umiejscowieniem i rozwojem wszelkiej wiedzy w obrębie” Mądrości płynącej z Objawienia Boga.

Wreszcie ostatnie „dotyczy pilnej potrzeby tworzenia sieci pomiędzy różnymi instytucjami, które w każdej części świata uprawiają i krzewią studia kościelne”. Należy przy tym współdziałać „z tymi, które są inspirowane różnymi tradycjami kulturowymi i religijnymi”.

„Niech Najświętsza Maryja Panna, która w chwili zwiastowania poczęła z niewysłowioną radością Słowo Prawdy, towarzyszy naszej drodze, wyjednując u Ojca wszelkiej łaski błogosławieństwo światła i miłości” – pisze Franciszek na zakończenie swego dokumentu. Podpisał go 8 grudnia 2017 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

ak/ rv

za: pl.radiovaticana.va/…/1360877

_____________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

🔥 🔥 🔥 Przysięga wierności Bergoglio, rozpoczyna się od dziś w Wydziale Teologicznym - Konstytucja apostolska «Veritatis gaudium» autorstwa papieża Franciszka na temat uniwersytetów i wydziałów kościelnych, 29.01.2018


Watykan Alert! Franciszek będzie wymagał przysięgi wierności dla siebie i swego "Magisterium" od wszystkich kapłanów w Kościele

JEZUS DO KAPŁANÓW: Już wkrótce zostaniecie poproszeni, abyście okazali wierność fałszywemu prorokowi

JEZUS: Poproszą kapłanów o okazanie wierności poprzez nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi

JEZUS: Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy / JESUS: He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

I POSŁUCHAJ:

Plan "papieża" Franciszka w realizacji przysięgi lojalności i nowej Mszy ekumenicznej / "Pope" Francis Plan to Implement an Oath of Loyalty and a New Ecumenical Mass

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w PROSZĘ, PRZECZYTAJ: FRANCISZEK O NOWEJ KONSTYTUCJI APOSTOLSKIEJ: „Po prawie czterdziestu latach….