Jazyk

Papežský exorcismus - když se papežové chovali papežsky

L: A ne jako nyní, když se nejprve písemně do Říma a do Vatikánu od r.1965, poté přes televizi viditelnými činy do Assisi r.1986 a do celého světa pozvali nazpět skze tzv. mezináboženský dialog
Napsat komentář
Manuel Gabriel
Holzhauser tvrdí, že Velký Monarcha bude panovat 58 let, poté přijde Antikrist. Naše Paní v La Saletě mluvila o 25 letech míru. Ale možná spolu nesouvisejí.