Clicks1.9K
Radek33
4

Uwaga-SEKTA!Jezebel-demon buntu i fałszywego proroctwa w orędziach M.z Irlandii

Problem z tak szybkim rozpowszechnieniem się fałszywych orędzi Marii Bożego Miłosierdzia jak również wiara w nie polega na niedostatecznym zrozumieniu Wiary katolickiej a także na poszukiwaniu sensacji przez ich czytelników. Każda kończąca się epoka budziła trwogi i nadzieje. Lęk przed zagładą towarzyszącą ludzkości zawsze wzmagały nadzieje o ziemskim raju. W takie pułapki wpadają także Katolicy, którzy widzą ducha zamieszania i kryzys w samym Kościele. Wynika to niejednokrotnie z tęsknoty za odnowieniem świata, aby ucisk i prześladowanie już się skończyły. Lecz pułapki czyhają wszędzie, dlatego taką popularnością cieszą się orędzia mówiące o trzech dniach ciemności, zbliżającym się ostrzeżeniu. Taką popularność zdobyła sobie Maria Bożego Miłosierdzia poprzez zapowiedzi bliskiego nadejścia katastrofy kosmicznej, która ma być znakiem wielkiego ostrzeżenia. Diabeł jest bardzo przebiegły i jak widać nie przeszkadza mu już zbytnio ani Różaniec, ani Koronka do Miłosierdzia Bożego. Proponuje wszystko inne w zamian. Często obrońcy MBM zadają kontratakujące pytanie: jak mogą te orędzia być od szatana, skoro jest wezwanie do Różańca, do Koronki do Miłosierdzia Bożego a spotkania modlitewne rozpoczynają się od małego egzorcyzmu? Matka Boża w La Salette zadała pytanie: „Moje dzieci, czy dobrze się modlicie?”. W jakości modlitwy jest klucz do naszej duchowości. Nie liczy się ilość, lecz jakość! Dzisiaj szatan, chociaż cały czas się kamufluje, to już coraz bardziej staje się zuchwały wobec szerzenia swoich kłamstw i oszustw. Szatan chce dosłownie „zawalić” modlitwami, które – według MBM – są ostatnim ratunkiem, a kto ich nie odmówi, nie wejdzie do ziemskiego raju. Postawiony warunek strachu jest elementem diabelskiej taktyki. Z racji wolności, jaką otrzymaliśmy od Boga, mamy wolny wybór. Maryja ukazała Pastuszkom z Fatimy wizję piekła, jako znak, że ono jest realne i rzeczywiście wpadają do niego grzesznicy, którzy sami obrali taką drogę. Każdy, kto, uwierzył w tę wizję, powinien zastanowić się nad swoją przyszłością. To nie jest strach, żeby podnieść sobie adrenalinę, lecz troska o zbawienie wieczne. Radykalizm Pana Boga ujawnia się w objawieniu Prawdy, a wybór już należy po naszej stronie.
W swoim małpowaniu Pana Boga diabeł posługuje się prawdą. On zna bardzo dobrze Pismo Święte, jest wyśmienitym teologiem, zna się doskonale na mistyce. Dlatego jeśli na moment przestajemy być czujni, od razu „krąży jak lew ryczący”..
Przyjrzyjmy się fragmentowi tekstu MBM z 23. sierpnia 2013: „Nalegam abyście zachowali wszystkie poświęcone przedmioty, różaniec, pobłogosławione świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty Lekcjonarz Mszalny wraz z modlitewnikiem Modlitw Krucjaty. Musicie trzymać Pieczęć Boga Żywego w domu i jeśli to możliwe, przy sobie. Mój Medalik Zbawienia nawróci tych, którzy go będą nosili, a mój Syn okaże im Miłosierdzie. Proszę cię teraz, dziecko, abyś obecnie produkowała Medalik Zbawienia i wykonała Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego.” Po przeczytaniu można rzeczywiście zadać pytanie, a cóż tu jest złego? No właściwie nic. Posiadać w domu Biblię, poświęcone przedmioty, świece, wodę święconą itd. – to przecież przykład katolickiej pobożności. Wszyscy naokoło mówią przecież o tym. A ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, to tych szczegółów trzeba się uczepić. Lekcjonarz mszalny można także mieć w domu, gdyż zawiera czytania na poszczególne dni roku liturgicznego, ale Modlitwy Krucjaty? One są niczym innym jak zagłuszeniem i zniewoleniem serc. Co to znaczy „musicie trzymać w domu pieczęć Boga Żywego”. Ani modlitwy Krucjaty, ani żadna Pieczęć nie zagwarantują nikomu zbawienia, ani wejścia do raju na ziemi! Chrzest św. Jest konieczny do zbawienia, ale sam w sobie go nie gwarantuje, ponieważ jest potrzebna łaska do uświęcenia i wytrwanie w niej. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, ich drzwi zostały oznaczone krwią baranka, aby mogli bezpiecznie wyruszyć w drogę do Ziemi Obiecanej, lecz wielu pomarło na pustyni, nie dotarli do celu swojej pielgrzymki.
MBM: czwartek, 18 lipca 2013, godz. 19.14
Moje dziecko, pragnę, aby zostało oznajmione, żeby od teraz na Ziemi zwracano się do Mnie, używając tytułu nadanego Mi przez Mojego Syna. W tej Ostatniej Misji proszę się do Mnie nieustannie odnosić jako do Matki Zbawienia
Proszę zaprojektować Mój Wizerunek oraz wybić Medalik, gdzie na jednej stronie zostanę umieszczona Ja, ze słońcem poza Moją Głową, na którą wciśnięta będzie korona cierniowa, z wplecionymi w nią dwunastoma gwiazdami. Na odwrotnej stronie tego Medalika życzę sobie wizerunek Najświętszego Serca Mojego Syna wraz z Dwoma Mieczami Zbawienia, które mają zostać skrzyżowane po każdej ze stron Jego Serca.
Miecze Zbawienia będą posiadać podwójny cel. Pierwszy Miecz zabije bestię, do czego Mnie przekazano władzę, abym to uczyniła w Dniu Ostatnim. Kolejny Miecz przebije serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i będzie Mieczem, dzięki któremu ich dusze zostaną zbawione.
Medalik ten ma być udostępniony w dużej ilości, a kiedy znajdzie się w rękach tych, którzy go poszukują, musi zostać poświęcony przez kapłana, a następnie darmowo przekazany. Medalik Zbawienia ofiarowuje Dar Nawrócenia i Zbawienia.
Wszyscy ci, którzy otrzymają Medalik Zbawienia, muszą odmówić tę Krucjatę Modlitwy (115) O Dar Nawrócenia
O Matko Zbawienia, pokryj mą duszę Twoimi Łzami Zbawienia. Uwolnij mnie od wątpliwości. Wznieś moje serce, tak abym odczuł Obecność Twojego Syna. Przynieś mi pokój i ukojenie. Módl się, abym szczerze się nawrócił. Dopomóż mi przyjąć Prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Moje dziecko, proszę doprowadź do zaprojektowania i wykonania tego Medalika. Poprowadzę cię przy każdym etapie tego przedsięwzięcia, a następnie musisz sprawić, aby był on dostępny na całym świecie. Idź w pokoju służyć Mojemu Synowi. Twoja Matka Matka Zbawienia”
Kolejny gadżet, który proponuje szatan, aby umniejszyć rolę Cudownego Medalika objawionego Katarzynie Laboure w 1830 r. Ze względu na cuda i nawrócenia jakie dokonały się za wstawiennictwem Maryi u tych, którzy zaczęli go nosić, został nazwany „Cudownym Medalikiem”. Diabeł cały czas wyczuwa jak wielkie łaski otrzymują dzieci Jej poświęcone i dlatego proponuje konkurencję w postaci medalika zbawienia. Wszyscy ci, którzy otrzymają Medalik Zbawienia, muszą odmówić tę Krucjatę Modlitwy (115) O Dar Nawrócenia. Nawrócenie nie jest zależne od modlitwy, lecz jest łaską, która obdarowuje Bóg. Nawracanie jest ciągłym procesem, gdyż całe życie się nawracamy,
Podobną konkurencję wymyślił diabeł dla Szkaplerza. Jeśli tylko przeczytamy obietnice dotyczące tych, którzy noszą Brązowy Szkaplerz karmelitański, to wystarczy, aby uwierzyć w obietnice Nieba dla tych, którzy go noszą.
ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com/…/nowe-rewelacje-…

CZYTAJ obowiązkowo:

1) NIE BĘDZIE „TYSIĄCLETNIEGO RAJU” NA ZIEMI! – teologiczna ocena tekstów Marii od Bożego Miłosierdzia.
2) Największe herezje ostatnich dni – dzisiejsze “orędzie” Marii z Irlandii
3) ks. Adam Skwarczyński Próba przyjrzenia się z bliska błędom „Marii od niemiłosierdzia” w oparciu o jej tekst z Wielkiego Piątku 2012 r.
4) KRYTYCZNA PRÓBA OCENY „ORĘDZI OSTRZEŻENIE”, PUBLIKOWANYCH PRZEZ „MARIĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” (MBM) Opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. dr Adama Skwarczyńskiego
5) Bóg jest Miłością a nie “Wściekłością”, Sprawiedliwość Boża to główna prawda wiary a nie zło ściągane na siebie a Bojaźń Boża to dar Ducha Świętego a nie pomsta nie z tej ziemi – głupoty “Marii z UE”.
6) Prześladowania Kościoła to nie “proroctwo końca sensu kapłaństwa”, które wyjdzie zwycięsko odnowione. Bł. Jan Paweł II – “Jakże często Kościół odnawiał się przez krew. Nie inaczej dokona się to także i tym razem”
7) Ks. Adam Skwarczyński: mój komentarz, który niestety nie ukazał się na wiadomej stronie – stronie z “orędziami” Mary z Irlandii
8) Papież Benedykt XVI – “Nie dołączajcie do proroków klęski, głoszących koniec, czy też brak sensu życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów”
9) Ks. Marek Bałwas – Czuwajcie i módlcie się, nie dajcie zwieść i nabrać na puste słowa fałszywych objawień z Irlandii
10) Ks. Owen Gorman – Potrzeba dużo rozwagi z „mistykami”. Czasami jednak fałszywych wizjonerów motywuje nie tyle ich stan psychiczny, ani chęć rozgłosu, ale pieniądze i władza
11) Kolejne kłamstwo Marii z Irlandii: “Matka Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba… zwrot ten istnieje od 431 roku, nadał go święty Paulin z Noli. “Objawienia” z Irlandii nie mają poparcia autorytetu Kościoła
12) Czy “boskie orędzia Mary” = Ewangelia??? – z najnowszych herezji Marii z Irlandii…
13) Moderator forum katolickiego w Irlandii o Marii “MBM” – “UNIKAJCIE JEJ PRZEKAZÓW JAK SAMEGO SZATANA”
14) Ksiądz egzorcysta Jan Pęzioł ostrzega przed “pisemkami” rozdawanymi przed Kościołem w Wąwolnicy – “orędziami” Marii z Irlandii
15) Czy szatan może namawiać do modlitwy różańcowej? Bezpośrednio NIE, lecz dla uwiarygodnienia swojego działania i zwodzenia – TAK!!!
16) O “orędziach” z Irlandii raz jeszcze – wszystkie razem wzięte zawierają prawie 95% prawdy właśnie po to, by zwodzić… i atakować Kościół!
17) Cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10) – nigdy nie mówicie “chwała szatanowi ” Nigdy!… i “uczynków ich nie naśladujcie” (Mt 23)
18) ks. Marian Rajchel, egzorcysta – Rozeznawanie Duchowe. Jezus jest Zbawicielem, a nie ci oszuści, co zapowiadają raj na ziemi… (np. Maria z Irlandii)
19) Kolejny krytyczny kapłański głos o “orędziach”Marii z Irlandii (MBM). Ks. Łukasz Turek o orędziach.
20) Biskup z Austrii ostrzega przed “orędziami ostrzeżenie” Marii z Irlandii. Inna niemiecka wizjonerka “Anna”, zwolenniczka Marii z Irlandii, nazwała Papieża antychrystem i heretykiem
21) Ksiądz dr Bogusław Jaworowski – wykład egzorcysty o wizjonerach
22) Ks. Adam Skwarczyński odpowiada “Zenobiuszowi”
23) Biskup z Austrii ostrzega przed “orędziami ostrzeżenie” Marii z Irlandii. Inna niemiecka wizjonerka “Anna”, zwolenniczka Marii z Irlandii, nazwała Papieża antychrystem i heretykiem
24) Nie pozwólmy obrażać kapłanów katolickich broniących naszej wiary. Nie dajmy się nabierać na nieistniejących “kapłanów”, tylko dlatego, że promuje ich rzekomo katolicka strona i bloger dznmp
25) NOWINKI IRLANDZKIEJ SEKTY – komentuje ksiądz Adam Skwarczyński
26) Antyparuzja.info pisze do “Międzynarodowej Grupy Modlitewnej” Irlandii odpowiedź na skargę na nas od polskiej “Hetmanki” skupionej wokół dznmp
27) Ostatni list ks. Adama Skwarczyńskiego do Łukasza Ł., propagatora “Marii z Irlandii” udającego polskiego wizjonera oraz do jego środowiska internetowego
28) Ks. Adam Skwarczyński do Łukasza Ł., propagatora “Marii z Irlandii” udającego polskiego wizjonera – Jest Pan wolny i może wierzyć w istnienie zielonych słoni, … ale z pieczęcią Bestii na czole do Nieba Pan nie wejdzie
29) Maryja czy “Maria” z Irlandii? – Wybór należy do ciebie! Nie można dwom panom służyć (Mt 6, 24).
30) MBM to Matka Boża Miłosierdzia. Nigdy nie nazywajcie Marii z Irlandii “MBM” – to tytuł Maryi!!!
31) Maria z Irlandii: biskupi i księża katoliccy nie akceptują moich pism i odrzucają je. I CHWAŁA PANU.
32) Świadectwo głębokiego dręczenia szatańskiego po lekturze “orędzi” MBM – “…morda szatanska pojawila sie ponownie, tyle ze paskudniejsza, z zebiskami jak u rekina”
33) „MARIA OD BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” NIE ŻYJE!!! – Na podstawie dostępnego materiału (za który dziękuje nadawcom) opracował ks. Adam Skwarczyński 28 X 2012.
34) Agnieszka po spowiedzi wygrała z demonem Marii MBM. Ksiądz polecił jej lekturę “Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy”
35) Jezu ufam Tobie – odpowiedź na list przerażonej Agnieszki, czytelniczki orędzi MBM. Strach u Czytelników […] jest znakiem zdenerwowania Szatana, który został uderzony egzorcyzmem
36) Antyparuzja.info – Maria z Irlandii to Fałszywy Prorok czerpiący z Kościoła Wolnych Chrześcijan, Świadków Jehowy i teorii ewangelickich (New Age) .
37) Oświadczenie księdza Adama Skwarczyńskiego i adminów strony w związku z nasilającymi się atakami zwolenników herezji “Marii” z Irlandii
38) Ojciec Jacek o Medziugorje, o fałszywym proroku i o nowym raju wg MBM – “Propagowanie “nowego raju na ziemi” nie jest nauką katolicką!
39) Fałszywy prorok właśnie się objawił – MBM: tylko ja głoszę “Święte Słowo” a wszyscy wizjonerzy świata od dziś mają zamilknąc i ludzie mają słuchać tylko mnie!
40) Kolejny krytyczny kapłański głos o “orędziach”Marii z Irlandii (MBM). Ks. Łukasz Turek o orędziach.
41) Kolejni teologowie podnoszą alarm – Maria od niemiłosierdzia ośmiesza wizjonerów z Medziugorje i stoi w opozycji do orędzi Gospy!
42) Niemcy i Austria: Kolejne ostrzeżenia przed MBM i “orędziami ostrzeżenie” – doktor dogmatyki i sakramentologii, katolicka strona katolish.net a także ewangelicy ostrzegają TO HEREZJE NIE POCHODZĄCE OD BOGA!
43) Fanatycy “wizjonerki” MBM z Irlandii manipulują obrazem Pana Jezusa Miłosiernego i nie słuchają słów Jezusa do św. Faustyny
44) Ks. Adam Skwarczyński odpowiada na list – czy w Nowym Świecie nie będzie grzechu? Bzdura!!!
45) Świadectwo Uli, czytelniczki naszego bloga oraz “Walca” – wyrwanych z sideł zła Mery z Irlandii :) Chwała Panu!!!
46) Odpowiedź ks. Adama Skwarczyńskiego na Apel do Ks. Adama i Wiosny Kościoła na stronie dzieckonmp
47) Komentarz księdza Adama Skwarczyńskiego nieprzepuszczony na stronie dzieckonmp.wordpress.com
48) Ksiądz J.S. pisze: zobaczcie jak diabeł przemyca krótkie zdania, by ludzi uspokoić i ogłupić właśnie jedynie tym: ostrzeżeniem
49) Kolejne ostrzeżenie przed herezjami Mery od niemiłosierdzia – tym razem odmawia ona miłosierdzia grzesznikom
50) KRYTYCZNA PRÓBA OCENY „ORĘDZI OSTRZEŻENIE”, PUBLIKOWANYCH PRZEZ „MARIĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” (MBM) Opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. dr Adama Skwarczyńskiego
51)
Świadectwo księdza Adama Skwarczyńskiego – o zniewoleniu osoby dzięki “Marii z Irlandii”
52) Ksiądz Adam Skwarczyński ostrzega przed Pieczęcią Bestii zwanej “Pieczęcią Boga Żywego” – już nawet sprzedawaną na allegro
53) Oświadczenie ks. Adama Skwarczyńskiego – jako autor pieśni Krucjaty Różańcowej “Różaniec na szaniec” nie życzę sobie, by ….
54) Kolejne herezje Marii Irlandki – Bóg Ojciec naturalnym ojcem człowieka czyli… nasze mamusie sypiają… z …
55) ANTY-APOSTOŁOWIE NASZYCH CZASÓW – cz. III. Zwodziciele i heretycy
56) ANTY-APOSTOŁOWIE NASZYCH CZASÓW – cz. II
57) APOSTOŁOWIE CZASÓW OSTATECZNYCH WEDŁUG LUDWIKA GRINGNON DE MONTFORT I ANTY-APOSTOŁOWIE NASZYCH CZASÓW – cz. I
58) Zwolennicy Mery z Irlandii szaleją! Chcą międzynarodowego egzorcyzmu nad ks. Adamem Skwarczyńskim
59) Ksiądz egzorcysta Jan Pęzioł ostrzega przed “pisemkami” rozdawanymi przed Kościołem w Wąwolnicy – “orędziami” Marii z Irlandii
60 ) Chcesz się uwolnić od złego ducha? Wyznaj: Jezus jest Panem! Modlitwa uwolnienia z o. Danielem z Czatachowej
61) Orędzia” Marii z Irlandii prowadzą do jednej wspólnej religii – New Age! Jak rozpoznać fałszywego proroka?
62) Świadectwo nawróconej Marii Magdaleny po “Ostrzeżeniu ks. Adama Skwarczyńskiego
63) Ostrzeżenie Nr 2 – ks. Adam Skwarczyński znów ostrzega przed orędziami Marii z Irlandii i przed ich zgubnym wpływem na dusze
64) Ostrzeżenie Nr 2 – ks. Adam Skwarczyński znów ostrzega przed orędziami Marii z Irlandii i przed ich zgubnym wpływem na dusze
65)
OSTRZEŻENIE – ks. Adam Skwarczyński ostrzega przed satanistycznym podłożem orędzi Marii z Irlandii
66) O pieczęci Ducha Świętego i o znaku bestii oraz o “dyplomikach” Marii BM
67) LIST DO „POBOŻNYCH” część trzecia (c.d. o herezjach Marii z Zielonej Wyspy)
68) LIST DO „POBOŻNYCH” część druga (c.d. o herezjach Marii z Zielonej Wyspy)
69) LIST DO „POBOŻNYCH” część pierwsza (c.d. o herezjach Marii z Zielonej Wyspy)
70) Znów o orędziach Marii BM – Czy diabeł może podszywając się pod Maryję, namawiać ludzi do postu i modlitwy?” Otóż może!
71) Conchita z Garabandal – orędzia Ostrzeżenia Marii BM to herezje! Ważna strona po niemiecku o herezjach Marii z Irlandii!
72)
Odpowiedź na List “geniusza” w sprawie orędzi Marii z Irlandii – Nietypowy – człowiek Kościoła zakorzeniony mocno w Piśmie Świętym i nauce KRK ostrzega!
73) PRZESTROGA! Na 6 maja Maria z Irlandii zapowiedziała II wylanie Ducha Świętego – co o tym dniu piszą grupy medytacyjne! Jestem zaszokowany.
74) List Vassuli Ryden i o. Johna Abbertona (egzorcysty angielskiego) na temat fałszywego proroka “Marii Bożego Miłosierdzia”. Stanowisko polskiej redakcji “Voxdomini”
75) Bardzo ważne ostrzeżenie przed „pieczęcią boga żywego”
Ks. Sławomir Płusa, egzorcysta z Radomia dziś ostrzegał przed “pieczęcią boga żywego”, przez którą to sam diabeł chce być dla ludzi panem
hawaii
Odczepcie się M. z Irlandii... odwaliło wam już całkiem. Nie chcecie wierzyć to nie wierzcie a ją zostawcie w spokoju.
Radek33
Co to znaczy „musicie trzymać w domu pieczęć Boga Żywego”. Ani modlitwy Krucjaty, ani żadna Pieczęć nie zagwarantują nikomu zbawienia, ani wejścia do raju na ziemi! Chrzest św. Jest konieczny do zbawienia, ale sam w sobie go nie gwarantuje, ponieważ jest potrzebna łaska do uświęcenia i wytrwanie w niej. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, ich drzwi zostały oznaczone krwią baranka, aby mogli …More
Co to znaczy „musicie trzymać w domu pieczęć Boga Żywego”. Ani modlitwy Krucjaty, ani żadna Pieczęć nie zagwarantują nikomu zbawienia, ani wejścia do raju na ziemi! Chrzest św. Jest konieczny do zbawienia, ale sam w sobie go nie gwarantuje, ponieważ jest potrzebna łaska do uświęcenia i wytrwanie w niej. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, ich drzwi zostały oznaczone krwią baranka, aby mogli bezpiecznie wyruszyć w drogę do Ziemi Obiecanej, lecz wielu pomarło na pustyni, nie dotarli do celu swojej pielgrzymki.
Zosiasamosia likes this.
Radek33
Matka Boża w La Salette zadała pytanie: „Moje dzieci, czy dobrze się modlicie?”. W jakości modlitwy jest klucz do naszej duchowości. Nie liczy się ilość, lecz jakość! Dzisiaj szatan, chociaż cały czas się kamufluje, to już coraz bardziej staje się zuchwały wobec szerzenia swoich kłamstw i oszustw. Szatan chce dosłownie „zawalić” modlitwami, które – według MBM – są ostatnim ratunkiem, a kto ich …More
Matka Boża w La Salette zadała pytanie: „Moje dzieci, czy dobrze się modlicie?”. W jakości modlitwy jest klucz do naszej duchowości. Nie liczy się ilość, lecz jakość! Dzisiaj szatan, chociaż cały czas się kamufluje, to już coraz bardziej staje się zuchwały wobec szerzenia swoich kłamstw i oszustw. Szatan chce dosłownie „zawalić” modlitwami, które – według MBM – są ostatnim ratunkiem, a kto ich nie odmówi, nie wejdzie do ziemskiego raju. Postawiony warunek strachu jest elementem diabelskiej taktyki. Z racji wolności, jaką otrzymaliśmy od Boga, mamy wolny wybór. Maryja ukazała Pastuszkom z Fatimy wizję piekła, jako znak, że ono jest realne i rzeczywiście wpadają do niego grzesznicy, którzy sami obrali taką drogę. Każdy, kto, uwierzył w tę wizję, powinien zastanowić się nad swoją przyszłością. To nie jest strach, żeby podnieść sobie adrenalinę, lecz troska o zbawienie wieczne. Radykalizm Pana Boga ujawnia się w objawieniu Prawdy, a wybór już należy po naszej stronie.
W swoim małpowaniu Pana Boga diabeł posługuje się prawdą. On zna bardzo dobrze Pismo Święte, jest wyśmienitym teologiem, zna się doskonale na mistyce. Dlatego jeśli na moment przestajemy być czujni, od razu „krąży jak lew ryczący”..
Zosiasamosia and one more user like this.
Zosiasamosia likes this.
MariaBarbara likes this.
One more comment from Radek33
Radek33
Problem z tak szybkim rozpowszechnieniem się fałszywych orędzi Marii Bożego Miłosierdzia jak również wiara w nie polega na niedostatecznym zrozumieniu Wiary katolickiej a także na poszukiwaniu sensacji przez ich czytelników. Każda kończąca się epoka budziła trwogi i nadzieje. Lęk przed zagładą towarzyszącą ludzkości zawsze wzmagały nadzieje o ziemskim raju. W takie pułapki wpadają także Katolicy,…More
Problem z tak szybkim rozpowszechnieniem się fałszywych orędzi Marii Bożego Miłosierdzia jak również wiara w nie polega na niedostatecznym zrozumieniu Wiary katolickiej a także na poszukiwaniu sensacji przez ich czytelników. Każda kończąca się epoka budziła trwogi i nadzieje. Lęk przed zagładą towarzyszącą ludzkości zawsze wzmagały nadzieje o ziemskim raju. W takie pułapki wpadają także Katolicy, którzy widzą ducha zamieszania i kryzys w samym Kościele. Wynika to niejednokrotnie z tęsknoty za odnowieniem świata, aby ucisk i prześladowanie już się skończyły. Lecz pułapki czyhają wszędzie, dlatego taką popularnością cieszą się orędzia mówiące o trzech dniach ciemności, zbliżającym się ostrzeżeniu. Taką popularność zdobyła sobie Maria Bożego Miłosierdzia poprzez zapowiedzi bliskiego nadejścia katastrofy kosmicznej, która ma być znakiem wielkiego ostrzeżenia. Diabeł jest bardzo przebiegły i jak widać nie przeszkadza mu już zbytnio ani Różaniec, ani Koronka do Miłosierdzia Bożego. Proponuje wszystko inne w zamian.