Clicks36
vi.news

Hiệu quả của Italo-Latin-American: Cải cách Giáo triều "kẹt cứng"

Kế hoạch "cải cách" của Giáo triều Roma đang bị tiếp tục trì hoãn, theo Guido Horst đưa tin (Die-Tagespost.de, ngày 20 tháng 9).

Hiện tại, Vatican đang chuẩn bị Tông Hiến Praedicate Eveachium ("Rao giảng Phúc âm"), một loại hiến pháp cho Giáo triều Roma.

Nó dự tính những thay đổi sâu rộng cho các hội đồng và thánh bộ của Vatican và được cho là sẽ được công bố vào ngày 29 tháng Sáu. Sau đó, một thời hạn mới đã được ấn định cho mùa thu.

Tuy nhiên, sự phản đối từ Hội đồng Giám mục và Giáo triều quyết liệt đến mức, theo Horst, việc hoàn thành tác phẩm "vẫn còn ở tận trên các vì sao".

Ngày tiếp theo là ngày 2 đến ngày 4 tháng 12. Sau đó, Hội đồng Hồng y của Francis sẽ "thảo luận" về vấn đề này.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsRqibdzniwh