Clicks783
pl.news

"Reforma" Kurii stworzy "Superdykasterię", pogrążając Kongregację Doktryn Wiary

"Reforma" Kurii Rzymskiej będzie wiązała się z powołaniem nowego "superministerstwa" ds. ewangelizacji, coraz dalej spychając Kongregację Doktryn Wiary.

Ewangelizacja w Kościele obumarła na II Soborze Watykańskim i nie ożyje.

Według TheTablet.co.uk z 22 kwietnia zmiany mają zostać wprowadzone Konstytucją Apostolską Praedicate Evangelium ("Głoście Ewangelię"), której publikacji można spodziewać się 19 czerwca.

Kardynał Bombaju, Oswald Gracias, powiedział, że nowe superministerstwo będzie "najważniejsze". Połączy Radę ds. Nowej Ewangelizacji i Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

Praedicate Evangelium zmieni również, połączy lub zdegraduje inne rady i kongregacje: zostaną one zmienione w dykasterie.

Ostatecznie do władzy dopuści się więcej zeświecczenia.

Grafika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsEbqsraansd