Clicks23
vi.news
1

Tổng thống cho phép Brazil được thánh hiến cho trái tim vô nhiễm bởi Giám mục theo nghi thức cổ

Giám-mục-nghi-thức-cổ Fernando Arêas Rifan đã thánh hiến Brazil vào ngày 21 tháng 5 trước sự chứng kiến của Tổng thống Jair Bolsonaro cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ.

Arêas Rifan đứng đầu Cơ quan quản lý Cá nhân ở Campos, một Giáo phận theo Nghi thức Cổ thực tế, là duy nhất trên thế giới.

Kết thúc buổi lễ, Tổng thống Bolsonaro đã ký một văn kiện truyền phép. Các nghị sĩ Công giáo đều tham dự.

Hình ảnh: Jair Bolsonaro, #newsUytsnnrfjp
Léon Trương likes this.