Language
Clicks
304
henta

JAK SE STÁT DALŠÍM KRISTEM 01

JAK? JEDNODUCHÉ ! NEHLÁSAT JINÉ EVANGELIUM, KTERÉ PŘINÁŠÍ PROKLETÍ. NEHLÁSAT NÁRODU, ŽE VĚŘÍME VE STEJNÉHO BOHA
S ŽIDY ČI S MOHAMEDÁNY. ONI ODMÍTAJÍ SYNA JEŽÍŠE KRISTA PROTO NEMAJÍ ANI OTCE. JEJICH OTEC JE ´DÁBEL..............

co? HLÁSÁ DOMINIKÁNSKÝ KNĚZ TOMISLAV. JISTĚ VE SVÝCH ŘIČIČKÁCH VELMI
ZAHALENĚ. ALE SRDCEM VYZNÁVÁ TOTO:

TomislavJSME VE VRCHOLNÉ KRIZI A UPROSTŘED NEJVĚTŠÍ A NEJNÁSILNĚJŠÍ TOTALITY VŠECH DOB. PAPEŽ FRANTIŠEK SI POČÍNÁ VRCHOLNĚ SMYSLUPLNĚ, KDYŽ OTEVÍRÁ VŠECHNY KRIZOVÉ CESTY - SBLÍŽENÍ A SJEDNOCENÍ SE VŠEMI KŘESŤANY ZA KAŽDOU CENU, SJEDNOCENÍ S ŽIDY A MOHAMEDÁNY, UVOLNĚNÍ VŠECH MOŽNOSTÍ PRO ŽIVOT CÍRKVE V DIASPOŘE. VYKROČME S PAPEŽEM FRANTIŠKEM, V POKOJI ZA KRISTEM A KONEJME POKÁNÍ!
NEBO ZDE:

Tomislav minulý týden-či druhý nick acer
PŘICHÁZÍ DALŠÍ KRISTUS 15_6
Katolické sbližování s odloučenými bratry nebo s židy či mohamedány je nezbytným projevem lásky, posílené ještě i tím, že vyznáváme stejného Boha

TOMISLAV A OSTATNÍ GAUNEŘI NWO HLÁSAJÍ JINÉ EVANGELIUM.

Write a comment …
Note henta mentioned this post in NEJLEPŠÍ KOMENTÁŘE Z PŘEDEŠLÉHO DNE.
alica111
Tomislav a spol. - NEHLÁSAJÚ KRISTA ale jednotné svetové náboženstvo pod taktovkou Bergoglia.
henta likes this.
Note henta mentioned this post in VATIKÁNSKÝ TITANIC - S PLODY DVK JDE NANÁVRATNĚ KE DNU.
Note henta mentioned this post in NEJLEPŠÍ KOMENTÁŘE Z PŘEDEŠLÉHO DNE.
Note henta mentioned this post in Idealizace Vánoc.
Note henta mentioned this post in Idealizace Vánoc.
Note henta mentioned this post in Greece.
henta
Výzva k pokání:
TAKÉ PRO VŠECHNY GAUNERY NWO-HLASATELE JINÉHO EVANGELIE JE MOŽNOST SPÁSY. JEN UZNAT SVOU PROHNILOST A PACH MALOMOCENSTVÍ A PADNOUT S POKÁNÍM A LÍTOSTÍ PŘED PÁNEM JEŽÍŠEM SYNEM BOŽÍM:

"Tu k němu přišel malomocný. Padl před ním na zem a řekl: "Pane chcešli můžeš mě očistit". On vztáhl ruku dotkl se ho a řekl:
" Chci buď čist".A ihned byl očištěn od svého malomocenství".
[More]
henta
Vzkaz od Pána Ježíše Krista pro hlasatele jiného evangelia:
"Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchoto několik dní. Dostanete silu Svatého Ducha a budete mi svědky v Jeruzalémě, a v celém Judsku , Samařsku a až na sám konec země"./Sk 1,5.8/

APŠTOLOVÉ JSOU HLASATELÉ EVANGELIA NE SBLIŽOVATELÉ S DÉMONY .
MÝLÍTE SE. CHRÁNITE SVÉ TEPLÉ MÍSTO STEJNĚ O NĚ PŘIJDETE. [More]
menhir
No jasně, piješ z kalichu démonů, když nevěříš v jednu svatou, apoštolskou církev. Jsi bez víry.
henta
Tolik vzkaz od apoštola svatého Pavla z Tarzu, který dal život za víru v Krista!
"Nikoliv, nýbrž, že to co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu!
Nechci, abyste vešli do společenství s démony.!!!
Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů!
Nemůžete mít účast na stolu Páně a stolu démonů! /1.Kor 10,20-21/+++!
[More]
menhir
Kecy odpadlíků. Ty jsi schopen obvinit Ježíše za to, že se sbližoval se samaritány. Nemáš rozum. Na dětinské chytračeni mne nechytíš, odpadlíku.
henta
Menhire ano toto jsou odpadlíci od Kristovy Církve - gauneři nwo, co hlásají jiné evangelium proto pro ně platí Gal 1,9:
Tomislav minulý týden
PŘICHÁZÍ DALŠÍ KRISTUS 15_6
Katolické sbližování s odloučenými bratry nebo s židy či mohamedány je nezbytným projevem lásky, posílené ještě i tím, že vyznáváme stejného Boha