Jazyk
Zobrazení
367
Libor Halik 2

Nuncius Viganò podruhé odmaskoval Františka ochránce homosexuálních vlků znásilňujících seminaristy!

....Ale účelem tajemství, a to i papežského, je chránit církev proti jejím nepřátelům, nikoliv je krýt a stávat se komplicem zločinů páchaných některými jejími členy. Stal jsem se svědkem nikoliv svojí volbou zdrcujících skutečností, a jak stojí v Katechismu katolické církve (§ 2491), pečeť tajemství není zavazující, když střežené tajemství způsobuje mnohem větší škody, kterým je možno se vyhnout jen zjevením pravdy. Jen pečeť svátostného tajemství by mohla ospravedlnit mé mlčení.
Ani papež ani žádný z kardinálů v Římě nepopřeli skutečnosti, které jsem prokázal ve svém svědectví. Rčení, „Kdo mlčí, souhlasí“, se jistě vztahuje na tento případ, protože i kdyby chtěli popírat mé svědectví, nemohli pro to předložit žádné dokumenty. Jak je možné nedojít k závěru, že důvod, proč nemohou předložit důkazy, je ten, že dobře vědí, že doklady by potvrdily moje svědectví?
Centrem mého svědectví je, že nejpozději 23. června 2013 papež věděl ode mne, jak zvrácený a ďábelský byl McCarrick se svými záměry a jednáním, a místo aby učinil opatření tak jako každý dobrý pastýř, papež ustanovil McCarricka svým hlavním agentem pro řízení církve v USA, v kurii a dokonce v Číně, jak vidíme v těchto dnech s velkým zděšením a starostmi o tuto mučednickou církev.


Nuže odpovědí papeže na moje svědectví bylo: „Neřeknu k tomu ani slovo!“ Kromě slov, kterými protiřečí sám sobě, když přirovnává své mlčení k onomu mlčení Ježíše Nazaretského před Pilátem a mne přirovnává k velkému žalobci, Satanovi, který zasévá pohoršení a rozdělení v církvi, aniž by vyslovil někdy moje jméno. Kdyby byl řekl: „Viganò lhal“, byl by napadl moji věrohodnost a snažil se potvrdit svoji. Kdyby to byl udělal, vzrostl by požadavek ze strany Božího lidu a světa po nezbytných důkazech, které by dosvědčily, kdo z těchto dvou má pravdu. On naopak vznesl proti mě jen chatrnou pomluvu, pomluvu, kterou sám tak často odsuzoval a přisuzoval jí závažnost jako vraždě. Navíc to dělal opakovaně v rámci celebrování nejsvětější Eucharistie, při které není riziko, že bude konfrontován jako před novináři.....

29. září 2018
Svátek svatého Michaela, archanděla.
+Carlo Maria Viganò
tit. Arcibiskup Upiana, apoštolský nuncius
Více na: www.lumendelumine.cz/index.php

Biskup R. Williamson 15.9.2018 napsal: Arcibiskup Viganó vykazuje všechny znaky toho, že je čestný muž. V roce 2011 byl vypovězen z Říma a poslán do USA, protože se úspěšně pokoušel očistit vatikánské finance. V době, kdy píšu, se skrývá, protože se obává o svůj život. Má vážné nepřátele.
Bude ten dopis v Církvi bombou nebo jen prskavkou bez trvalých důsledků?
To musí říct čas. Zkažení vysoko v Církvi je jistě spojeno se zkažením vysoko mezi vyššími místy na světě, politiky, bankéři, médii atd. Satan vládne, protože satanisté jsou navzájem spojení ve všech oblastech a nedovolí, aby jeden pouhý arcibiskup zničil jejich plány, jestliže si mohou pomoct. Ve skutečnosti je to ale Bůh, kdo má kontrolu. Obracejí se lidé zpátky k Němu nebo ne? Pokud ne, dovolí služebníkům Satana pokračovat v dohnání Církve a světa do nového světového pořádku. Pokud se k Němu obrátí zpět, brzy budeme mít zasvěcení Ruska.
Dál napsal:

Hříchy těla jsou dost vážné na to, aby přispěly k věčnému zatracení velkého počtu duší, jež upadají do pekla – tak pravila Naše Paní dětem ve Fatimě. Je to však hereze, která otevírá cestu těmto hříchům. Viz List sv. apoštola Pavla Římanům I, 21-31. Porušování prvního přikázání vede obecně k nečistotě (21-24) a k homosexualitě zvlášť (26-27), a ke všem druhům dalších hříchů obecně (28-32). Jinak řečeno, je to první přikázání, které je první, a nikoliv šesté.

A tak opravdový skandál, který pranýřuje arcibiskup Viganó, je spíše implicitní než explicitní. To, co udělalo víc než cokoliv jiného při odnětí katolických brzd u nemravnosti, jsou méně perverzní hříchy těla, které bují u vysoce postavených duchovních, než oficiální modlářství spáchané Druhým vatikánským koncilem v jeho dokumentech. Kdyby žádný stát veřejně nevnucoval věroučně mylná náboženství (Dignitatis Humanae), proč bych měl naplňovat katolické mravy, které kladou zvláštní omezení na mou svobodu? Je-li peklo pouhou „naukou“ Církve, proč by mě to mělo zastavit od toho, abych hřešil, jak chci? Druhý vatikánský koncil (Nostra Aetate, Unitatis Redintegratio) deklaroval, že kromě katolicismu mají své i některá jiná náboženství. Cožpak to nebyla sama katolická Církev, která mě [tím] učila, že ve skutečnosti nemusím být katolický?

Kyrie Eleison
Více na:

rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…
Napsat komentář
Libor Halik
Biskup R. Williamson 15.9.2018 napsal: Arcibiskup Viganó vykazuje všechny znaky toho, že je čestný muž. V roce 2011 byl vypovězen z Říma a poslán do USA, protože se úspěšně pokoušel očistit vatikánské finance. V době, kdy píšu, se skrývá, protože se obává o svůj život. Má vážné nepřátele.
Bude ten dopis v Církvi bombou nebo jen prskavkou bez trvalých důsledků?
To musí říct čas. Zkažení vysoko … Více
Napsat komentář
henta
Sory a co ten stařeček vedle něho?
Na toho v.č. JPII a dalších byla podána
žaloba do Haagu. Timají dlouhé prstíky
že se jim to podařilo ututlat.
Ještě až vyjde najevo,genocida indiánů.
Nucené sterilizace žen a můžů,a co
dělali s odebranýma dětma v internátních
školách.Spolu s protestantama.
A to ještě před DVK za éry Tridentu.
latinské-mše svaté§
Napsat komentář