Clicks4.5K
ŚW.FILOMENA
14

CUDOWNE DZIAŁANIE 6 MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIANYCH ZA ZMARŁYCH I ŻYJĄCYCH - KU CZCI MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA

Relacja o 6 Mszach Świętych, które można odprawić za żyjących jak i zmarłych, na najwyższą chwałę Bożą, ku Jego większej czci i z podziękowaniem, a które będą z wielką korzyścią dla biednych dusz czyśćcowych oraz ku ich pocieszeniu, czego można dowiedzieć się z poniższych relacji.

Wysoko wykształcony, pobożny ksiądz Towarzystwa Jezusowego i nauczyciel Pisma Świętego głosił ludowi publicznie to, co zostało mu objawione, że jeżeli odprawi się tych 6 Mszy Świętych w intencji zmarłego, jego dusza natychmiast zostanie uwolniona z Czyśćca, nawet jeśli byłaby skazana na przebywaniu w Czyśćcu aż do dnia Sądu Ostatecznego.

Dwie kobiety, które były na tym kazaniu i to usłyszały, obiecały sobie wzajemnie, że jeśli któraś z nich umrze pierwsza, to ta która pozostanie da odprawić 6 Mszy Świętych w intencji zmarłej, co też nastąpiło. Po tym, jak jedna z kobiet zmarła, druga zgodnie z obietnicą, dała odprawić owych 6 Mszy Świętych, po czym w nocy objawiła jej się zmarła tak pięknie i wyraziście, że z radości i przejęcia przez 3 dni nie przyjmowała jedzenia i picia. Kiedy tylko doszła do siebie, jej jedynym życzeniem było również umrzeć. Zamówiła więc sześć Mszy we własnej intencji i zmarła szczęśliwa siódmego dnia, po tym jak odprawiono owych sześć Mszy.

Pewna dusza, która miała do dnia Sądu Ostatecznego cierpieć w Czyśćcu, objawiła się pewnemu pobożnemu księdzu i powiedziała mu, żeby odprawił owych 6 Mszy w jej intencji. Po tym, jak ksiądz pobożnie spełnił jej życzenie, dusza przyszła do niego ponownie i powiedziała: Bogu i Tobie niech będą dzięki, że zostałam uwolniona od wielkiego cierpienia, które musiałabym znosić, aż do dnia Sądu Ostatecznego.

Jeśli ktoś da odprawić u wyświęconego księdza sześć Mszy Świętych zgodnie z następującym porządkiem za żyjących albo zmarłych, to dusza zmarłego natychmiast zostanie uwolniona z Czyśćca.

Należy zauważyć, że Msze muszą zostać odprawione w następującym porządku:

Pierwsza Msza Święta powinna zostać odprawiona ku czci niesprawiedliwej niewoli naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa, tak by dusza zmarłego została uwolniona z niewoli grzechów popełnionych przez nią za życia i od cierpień czyśćcowych.

Druga Msza Święta powinna zostać odprawiona ku czci niesprawiedliwego sądu, któremu nasz Pan Jezus Chrystus został poddany, tak by biedna dusza została rozgrzeszona od popełnionych grzechów, które skazywałyby ją na potępienie przez surowy Sąd Boży.

Trzecia Msza Święta powinna zostać odprawiona ku czci niesprawiedliwych szyderstw naszego kochanego Pana Jezusa, które znosił przez całe swoje święte życie, a szczególnie w czasie ostatnich bolesnych cierpień na drzewie krzyża, tak by uwolnił On biedną duszę od bolesnych prześladowań i kar, na jakie zasłużyła ze względu na swoje grzechy.

Czwarta Msza Święta powinna zostać odprawiona ku czci świętych Ran i cierpień naszego kochanego Pana Jezusa, jak również Jego Śmierci na drzewie Krzyża Świętego, tak by biedna dusza została uwolniona od śmiertelnych ran, które otrzymała w wyniku swoich wielkich grzechów oraz została uwolniona od zasłużonej kary.

Piąta Msza Święta powinna zostać odprawiona ku czci złożenia do Grobu naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa, aby prosić Go o zatopienie w swym nieskończonym Miłosierdziu wszystkich grzechów i złych czynów tej biednej duszy i uwolnić ją od zasłużonej kary.

Szósta Msza Święta powinna zostać odprawiona ku czci Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia naszego kochanego Pana Jezusa, tak by wyprowadził On tę biedną duszę z cienia śmierci do jasności wiecznej i obdarzył ją zmartwychwstaniem i szybkim wniebowstąpieniem.

Należy nadmienić, że nikt nie jest w stanie wypowiedzieć, jak wielkich zasług dostąpi u Pana Boga ten, kto rozpowszechni wiedzę na temat korzyści płynących z odprawienia owych 6 Mszy Świętych i sposobu, w jaki mają zostać odprawione.

Jeśli jakiś człowiek przez całe swe życie pielgrzymuje z jednego świętego miejsca do drugiego, to nie dostąpi tylu zasług, ile może uzyskać ten, kto będzie innych namawiał, by skorzystać z tych 6 Mszy Świętych, ponieważ wiele biednych dusz zostanie pocieszonych i wybawionych.

Nie można też nie wspomnieć, jakich korzyści może dostąpić ten, kto już za życia da odprawić 6 Mszy Świętych w swojej intencji. Uzyskuje on nie tylko przebaczenie swoich grzechów, ale też przez moc owych 6 Mszy Świętych dojdzie do zrozumienia swych grzechów, będzie odczuwał żal i skruchę za popełnione grzechy, a przez to uniknie wiecznego potępienia.

za: www.facebook.com/…/1617686164916219
ŚW.FILOMENA shares this.